Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 476 träffar
 • 1,9 miljoner i ersättning för sälskador på fisket till Blekinge

  Sälhuvud
  2014-08-19

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ersättning till 14 länsstyrelser för skador orsakade av säl på fiske. Pengarna, totalt 15,7 miljoner kronor, ska gå till yrkesfiskare som fått skador på fiskereds...

 • Strömmar av plast – Västerhavets dilemma

  Skräp av plast
  2014-08-18

  Varje år flyter det upp mängder med plast Bohusläns stränder. Hur mycket är det? Vart kommer det ifrån? Vilka blir konsekvenserna för djur och natur, och vad kan vi göra åt det?

 • Sjöhjortron – en grön indikator för god livsmiljö

  Sjöhjortron
  2014-08-11

  Sjöhjortron är fleråriga blågrönalger som trivs i näringsfattiga klarvattensjöar och är därför bra indikatorer för att övervaka övergödning och försurning i länets sjöar.

 • Samarbete för att stödja under branden

  Rakel krisberedskap
  2014-08-07

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland an...

 • Eldningsförbud upphävt

  Eld
  2014-07-31

  Eldningsförbud råder f.n. EJ i Blekinge län.

 • Varg har setts i Torsabjörke

  Möjlig varg i Torsbjörke, Sölvesborgs kommun.
  2014-07-28

  Länsstyrelsens rovdjursspårare har efter samtal från djurhållare i byn Torsabjörke, ca en mil norr om Sölvesborg, hittat spår som kan vara från varg.

 • Aktuell algsituation

  Algblomning i havet
  2014-07-28

  Länsstyrelsen rekommenderar inte människor att bada då man ser alger på ytan eller i vattenmassan (ser ut som ett pulver eller en ”algsmet”, fastsittande alger är ingen fara). Hundar bör hållas koppla...

 • Hur kan Blekinge anpassas till ett förändrat klimat?

  Översvämning Fiskbron i Karlskrona
  2014-07-18

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan med 44 konkreta åtgärder för att Blekinge ska kunna hantera klimatförändringarnas effekter. Handlingsplanen har överlämnats till regeringen.

 • "Blekinge från ovan" -ny film om Blekinge

  Flygbild över vattendrag med helikopterskugga
  2014-07-18

  ”Blekinge från ovan” heter den nya filmen som naturum Blekinge har tagit fram. Det är en flygfilm över Blekinge som visar länets variationsrika naturmiljöer.

 • Vårda vattendragens kulturarv - bidrag att söka

  Lillagärde
  2014-07-11

  Länsstyrelsen satsar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar vid vattendrag. Så har du en gammal kvarn, såg eller stenbro finns pengar att söka.

 • Kofi Annan besökte Landshövdingen

  FNs förre generalsekreterare Kofi Annan med hustru Nane Annan och Landshövding Berit Andnor Bylund
  2014-07-03

  FNs förre generalsekreterare Kofi Annan med hustru Nane Annan besökte idag Landshövding Berit Andnor Bylund.

 • Torhamns skärgård och Hästholmen har blivit etta i Blekinge som en svensk pärla

  Torhamns udde
  2014-06-26

  Svenska Pärlor är unika naturområden i Sverige som saknar eller behöver utökat/bättre skydd, och som vi tycker är viktiga att bevara.

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  Festival
  2014-06-26

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull ...

 • Solceller på Blekinges alla tak skulle ge el som täcker 75% av länets totala elanvändning!

  Solceller på tak
  2014-06-26

  Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges hustak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning.

 • Gårdarna som Danmark glömde!

  Ire gård
  2014-06-26

  Gårdarna ligger inom ett område som tillhörde Danmark och på dem kan man se hur naturen småskaligt brukades förr i tiden. Detta är idag unikt för Sverige och även för Danmark.

 • 3 september utbildning i 2-årsregeln

  Ire gård
  2014-06-24

  Länsstyrelserna inbjuder till utbildning i 2-årsregeln angående den rättsliga hanteringen av våldsutsatta invandrarkvinnor utan permanent uppehållstillstånd.

 • Utbildning angående 2-årsregeln

  Ire gård
  2014-06-24

  Länsstyrelserna inbjuder till utbildning i 2-årsregeln angående den rättsliga hanteringen av våldsutsatta invandrarkvinnor utan permanent uppehållstillstånd.

 • Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalen

  Utsikt över öppet hav
  2014-06-19

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Karlskrona kommuns kust- och skärgård

  Stranden vid Uttorp på Sturkö
  2014-06-18

  Länsstyrelsen vill ha synpunkter på förslaget senast den 30 september.

 • Blekinges landshövding utnämd till hedersprofessor i Kina

  Zhang Yingjie, rektor vid KUST tillsammans med Blekinges landshövding Berit Andnor Bylund
  2014-06-17

  Landshövding Berit Andnor Bylund blev den 7 juni utnämnd till hedersprofessor vid Kunming University of Science and Technology, KUST.