Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 472 träffar
 • Eldningsförbud upphävt

  Eld
  2014-07-31

  Eldningsförbud råder f.n. EJ i Blekinge län.

 • Varg har setts i Torsabjörke

  Möjlig varg i Torsbjörke, Sölvesborgs kommun.
  2014-07-28

  Länsstyrelsens rovdjursspårare har efter samtal från djurhållare i byn Torsabjörke, ca en mil norr om Sölvesborg, hittat spår som kan vara från varg.

 • Aktuell algsituation

  Algblomning i havet
  2014-07-28

  Länsstyrelsen rekommenderar inte människor att bada då man ser alger på ytan eller i vattenmassan (ser ut som ett pulver eller en ”algsmet”, fastsittande alger är ingen fara). Hundar bör hållas koppla...

 • Hur kan Blekinge anpassas till ett förändrat klimat?

  Översvämning Fiskbron i Karlskrona
  2014-07-18

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan med 44 konkreta åtgärder för att Blekinge ska kunna hantera klimatförändringarnas effekter. Handlingsplanen har överlämnats till regeringen.

 • "Blekinge från ovan" -ny film om Blekinge

  Flygbild över vattendrag med helikopterskugga
  2014-07-18

  ”Blekinge från ovan” heter den nya filmen som naturum Blekinge har tagit fram. Det är en flygfilm över Blekinge som visar länets variationsrika naturmiljöer.

 • Vårda vattendragens kulturarv - bidrag att söka

  Lillagärde
  2014-07-11

  Länsstyrelsen satsar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar vid vattendrag. Så har du en gammal kvarn, såg eller stenbro finns pengar att söka.

 • Kofi Annan besökte Landshövdingen

  FNs förre generalsekreterare Kofi Annan med hustru Nane Annan och Landshövding Berit Andnor Bylund
  2014-07-03

  FNs förre generalsekreterare Kofi Annan med hustru Nane Annan besökte idag Landshövding Berit Andnor Bylund.

 • Torhamns skärgård och Hästholmen har blivit etta i Blekinge som en svensk pärla

  Torhamns udde
  2014-06-26

  Svenska Pärlor är unika naturområden i Sverige som saknar eller behöver utökat/bättre skydd, och som vi tycker är viktiga att bevara.

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  Festival
  2014-06-26

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull ...

 • Solceller på Blekinges alla tak skulle ge el som täcker 75% av länets totala elanvändning!

  Solceller på tak
  2014-06-26

  Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges hustak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning.

 • Gårdarna som Danmark glömde!

  Ire gård
  2014-06-26

  Gårdarna ligger inom ett område som tillhörde Danmark och på dem kan man se hur naturen småskaligt brukades förr i tiden. Detta är idag unikt för Sverige och även för Danmark.

 • 3 september utbildning i 2-årsregeln

  Ire gård
  2014-06-24

  Länsstyrelserna inbjuder till utbildning i 2-årsregeln angående den rättsliga hanteringen av våldsutsatta invandrarkvinnor utan permanent uppehållstillstånd.

 • Utbildning angående 2-årsregeln

  Ire gård
  2014-06-24

  Länsstyrelserna inbjuder till utbildning i 2-årsregeln angående den rättsliga hanteringen av våldsutsatta invandrarkvinnor utan permanent uppehållstillstånd.

 • Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalen

  Utsikt över öppet hav
  2014-06-19

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i Karlskrona kommuns kust- och skärgård

  Stranden vid Uttorp på Sturkö
  2014-06-18

  Länsstyrelsen vill ha synpunkter på förslaget senast den 30 september.

 • Blekinges landshövding utnämd till hedersprofessor i Kina

  Zhang Yingjie, rektor vid KUST tillsammans med Blekinges landshövding Berit Andnor Bylund
  2014-06-17

  Landshövding Berit Andnor Bylund blev den 7 juni utnämnd till hedersprofessor vid Kunming University of Science and Technology, KUST.

 • Tillfälligt fel på webbplatsen

  Bild på talet 401
  2014-06-16

  Ibland kommer en sida med texten ”401 unauthorized” upp istället för våra webbsidor. Vi letar efter vad som är fel!

 • Nya riktlinjer för vattenuttag

  Bevattningsanläggning
  2014-06-16

  Riktlinjerna ska klargöra vad som gäller när man tar vatten från vattendrag. Alla som inte har tillstånd att ta ut vatten berörs av riktlinjerna.

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Oljeutsläpp
  2014-06-13

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta all...

 • Nytt nummer av Miljöekstra

  Miljöekstra vinjett
  2014-06-12

  Miljöekstra är ett nyhetsbrev om miljöarbetet i Blekinge. Läs, prenumerera och skicka vidare!