Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 485 träffar
 • Miniminivåer för lodjur och varg i Blekinge län

  2014-09-15

  Viltförvaltningsdelegationen har i början av september behandlat förslagen om miniminivåer för lodjur och varg i Blekinge län. Förslaget om minst två föryngringar av lodjur i länet godkändes. För varg beslutades att det i dagsläget saknas förutsättning för vargföryngring. Förslagen om miniminivåer s...

 • 30 november är sista ansökningsdatum för 2015 års LOVA-bidrag.

  LOVA-logga
  2014-09-12

  Har du idéer om hur man kan minska övergödningen av Östersjön? Då finns det pengar att söka!

 • Länsstyrelsens arbete med valen

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-11

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Utbildning för ett lyckat föräldrastödsarbete

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Alla föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. För den som jobbar med föräldrastöd finns nu möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - föräldrastöd.

 • Hälsorisker i miljön

  Lungor
  2014-09-05

  En sammanställning av miljörisker i Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län. Rapporten pekar särskilt ut tre områden med stor påverkan på människors hälsa - buller, luftföroreningar och...

 • Landsbygdsprogrammet

  Djur i stallar
  2014-09-04

  Nu har det nya Landsbygdsprogrammet öppnat. Här finns information om stöd som lantbrukare och andra som verkar på landsbygden kan söka.

 • Länsstyrelsens evenemang på Kulturarvsdagen den 14 september

  Tornklockan på Modellsalen
  2014-09-03

  Årets tema för Kulturarvsdagen är "I krigens spår" I Blekinge arrangeras tre olika evenemang i Karlskrona, Ronneby och Brömsebro / Kristianopel.

 • Månadens miljötips

  Glödlampa
  2014-09-02

  Stoppa energitjuvarna

 • Fågeltornet på Torhamns udde renoveras och tillgänglighetsanpassas.

  Glödlampa
  2014-08-25

  Tornet är avstängt för besökare till och med den 5 september och därefter är tillgängligheten begränsad hela september.

 • Naturums höstprogram

  Naturum Blekinges logotype
  2014-08-25

  Naturums höstprogram innehåller ett femtontal olika föreläsningar och utflykter.

 • 1,9 miljoner i ersättning för sälskador på fisket till Blekinge

  Sälhuvud
  2014-08-19

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ersättning till 14 länsstyrelser för skador orsakade av säl på fiske. Pengarna, totalt 15,7 miljoner kronor, ska gå till yrkesfiskare som fått skador på fiskereds...

 • Strömmar av plast – Västerhavets dilemma

  Skräp av plast
  2014-08-18

  Varje år flyter det upp mängder med plast Bohusläns stränder. Hur mycket är det? Vart kommer det ifrån? Vilka blir konsekvenserna för djur och natur, och vad kan vi göra åt det?

 • Sjöhjortron – en grön indikator för god livsmiljö

  Sjöhjortron
  2014-08-11

  Sjöhjortron är fleråriga blågrönalger som trivs i näringsfattiga klarvattensjöar och är därför bra indikatorer för att övervaka övergödning och försurning i länets sjöar.

 • Samarbete för att stödja under branden

  Rakel krisberedskap
  2014-08-07

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland an...

 • Eldningsförbud upphävt

  Eld
  2014-07-31

  Eldningsförbud råder f.n. EJ i Blekinge län.

 • Varg har setts i Torsabjörke

  Möjlig varg i Torsbjörke, Sölvesborgs kommun.
  2014-07-28

  Länsstyrelsens rovdjursspårare har efter samtal från djurhållare i byn Torsabjörke, ca en mil norr om Sölvesborg, hittat spår som kan vara från varg.

 • Aktuell algsituation

  Algblomning i havet
  2014-07-28

  Länsstyrelsen rekommenderar inte människor att bada då man ser alger på ytan eller i vattenmassan (ser ut som ett pulver eller en ”algsmet”, fastsittande alger är ingen fara). Hundar bör hållas koppla...

 • Hur kan Blekinge anpassas till ett förändrat klimat?

  Översvämning Fiskbron i Karlskrona
  2014-07-18

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan med 44 konkreta åtgärder för att Blekinge ska kunna hantera klimatförändringarnas effekter. Handlingsplanen har överlämnats till regeringen.

 • "Blekinge från ovan" -ny film om Blekinge

  Flygbild över vattendrag med helikopterskugga
  2014-07-18

  ”Blekinge från ovan” heter den nya filmen som naturum Blekinge har tagit fram. Det är en flygfilm över Blekinge som visar länets variationsrika naturmiljöer.

 • Vårda vattendragens kulturarv - bidrag att söka

  Lillagärde
  2014-07-11

  Länsstyrelsen satsar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar vid vattendrag. Så har du en gammal kvarn, såg eller stenbro finns pengar att söka.