Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 506 träffar
 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn med nalle
  2014-10-21

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Nytt nummer av Miljoekstra

  Miljöekstra vinjett
  2014-10-17

  Nu finns oktobernumret av Miljöekstra att hämta

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Skylt Driftsstörningar
  2014-10-16

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen mellan kl 10.00-11.00.

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-16

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länskarta
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Blekinges Miljömåltid - en dag med fokus på vår mat

  Rädisbunt
  2014-10-08

  Den 16:e oktober genomförs en temadag med fokus på hållbar konsumtion. I samtliga Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor serveras en ekologisk måltid som kopplas samman med undervisning om milj...

 • Mer bioenergi i Blekinge

  Bioenergi cirklar
  2014-10-07

  Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en klimat- och energistrategi för länet och för att uppnå delmålen i denna kommer olika handlingsplaner att tas fram. Denna rapport kompletterar och uppdaterar ...

 • Månadens miljötips

  Fyll diskmaskinen
  2014-10-06

  Fyll maskinen

 • Biotopvård i Bräkneån

  Stenutläggning i Bräkneån
  2014-10-03

  Nu pågår utläggning av sten och grus i Bräkneåns södra delar. De biotopvårdande åtgärderna riktar främst in sig på att förse lämpliga bottnar med grus samt större sten eller block som skapar variation...

 • Länsstyrelen vill ha synpunkter på hur vi ska bygga för att klara översvämningar.

  Översvämmad brygga
  2014-10-03

  Länsstyrelsen har tagit fram förslag riktlinjer för hur man ska bygga i låglänta områden vid kust, sjöar och vattendrag i Blekinge.

 • Riksintresse för kulturmiljövården

  Kristianopels bygata
  2014-10-02

  I Blekinge pågår sedan hösten 2013 ett länsomfattande revideringsarbete för de gällande beskrivningar och kunskapsunderlag som är knutna till de områden i länet som är av riksintresse för kulturmiljöv...

 • Nya regler om licens för yrkesfiske

  Kvinna som handlar fisk av en fiskare direkt från båten
  2014-09-30

  Från den 1 oktober 2014 krävs det inte längre yrkesfiskelicens för fiske i havet, utan bara fartygstillstånd. Fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd byter också namn till fiskelicens.

 • Tillgänglighetsanpassat fågeltorn i Torhamns uddes naturreservat

  Fågeltornet i Torhamn
  2014-09-29

  Under hösten har fågeltornet i Torhamns udde genomgått en renovering.

 • Grön upphandling, att föregå med gott exempel

  Logotype Bue Smart
  2014-09-29

  Mellan upphandling av varor och tjänster och en organisations påverkan på miljön och därmed klimatet finns ett tydligt samband.

 • Kronprinsessan Victoria invigde Blekinges 101:a naturreservat

  Kronprinsessan Viktoria och landshövding Berit Andnor Bylund vid minnesstenen
  2014-09-25

  Blekinge har idag fått ett nytt naturreservat, Stärnö-Boön i Karlshamns kommun. Landshövding Berit Andnor Bylund invigningstalade och Kronprinsessan Viktoria avtäckte en minnessten.

 • Kommunalt hav -möjlighet till utveckling

  Kronprinsessan Viktoria och landshövding Berit Andnor Bylund vid minnesstenen
  2014-09-24

  Välkommen till en workshop med fokus på översiktsplanering i havet.

 • Kronprinsessan Victoria besöker Blekinge

  Kronprinsessan Victoria
  2014-09-22

  Vid lunchtid på torsdag den 25 september kommer Kronprinsessan Victoria till Blekinge.

 • Våga göra skillnad

  Kronprinsessan Victoria
  2014-09-22

  Välkommen till en utbildningsdag med fokus på hedersrelaterat våld med utgåns-punkt i vägledningen “Våga göra skillnad—om skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterad våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja”. Plats: Ronneby Brunn

 • Avbrott på webbplatsen måndag kväll

  Kronprinsessan Victoria
  2014-09-22

  På måndag kväll klockan 21.00 och en halvtimme framåt kan det vara svårt att nå vår webbplats.