Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 610 träffar
 • Informationsmaterial om kulturmiljöer vid vattendrag

  Trånhems kvarn
  2015-07-31

  Under tre år har Länsstyrelserna i södra Sverige särskilt arbetat med att lämna bidrag till och ta fram lättillgänglig information om kulturmiljöer vid vatten. Den första informationsfoldern är nu kla...

 • Länsstyrelsen efterlyser uppgifter om äldre sjömärken

  Bockö kummel
  2015-07-21

  Blekinges kust har ett rikt nautiskt kulturarv. Genom att registrera uppgifter om detta i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister (BeBR) görs denna del av kulturarvet tillgängligt för allmänheten. L...

 • Sommarmingel i Blekinges Residens samlade 150 gäster

  Seminariet i Sparresalen
  2015-07-08

  Det var andra sommaren som landshövding Berit Andnor Bylund gemensamt med regionråd Christina Mattisson bjudit in till seminarier med efterföljande mingel i residensets trädgård. Gäster var Sommarblek...

 • Nya säkerhetsnivåer för att bygga vid Blekinges kust och vattendrag

  Översvämning vid Fisktorget Karlskrona
  2015-07-02

  För att nya hus och vägar inte ska drabbas av översvämningar i framtiden har Länsstyrelsen beslutat om säkerhetsnivåer för byggande. Klimatförändringarna leder till stigande havsnivåer och kraftigare ...

 • En kväll om föreningens betydelse för integrationen

  Översvämning vid Fisktorget Karlskrona
  2015-07-01

  Länsstyrelsen bjuder in till en konferens med syftet till att stärka samverkan mellan föreningar och kommunen för att ge våra nyanlända, stora som små, den bästa start i skolan och kommunerna. I centrum för kvällen finns Start Ronneby och Välkomsten i Karlskrona.

 • Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015

  Trädörr
  2015-06-30

  Den årliga bostadsmarknadsenkäten BME syftar till att möjliggöra en överblick av bo­stadsmarknaden i länet

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Föredragshållare på ett seminarium
  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal akt...

 • Sommarnummer av Miljöekstra ute nu

  Miljekstra vinjett
  2015-06-29

  Länsstyrelsens digitala nyhetsbrev för att sprida information om miljöarbetet i Blekinge. Hämta och läs eller prenumerera.

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Blommor i motljus
  2015-06-29

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen a...

 • Extrapengar för skydd och skötsel av natur

  Fågelskådning från rullstol
  2015-06-26

  Skydda fler naturområden och göra våra naturreservat bättre tillgängliga för besökare. Det är några åtgärder som Naturvårdsverket och länsstyrelserna kommer att använda extrapengar i regeringens vårbu...

 • 5 tips för en hälso- och miljösmart grillning

  Grönsaker på grillen
  2015-06-25

  Grilla hälso- och miljösmart i sommar genom att grilla mer ekologiska grönsaker och mindre kött. Välj miljömärkt grillkol.

 • Kris och panik i Almedalen

  Stabsarbete
  2015-06-23

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tis...

 • Afvelsgärde gård – nytt byggnadsminne i Blekinge

  Afvelsgärde gård
  2015-06-23

  I måndags invigde landshövding Berit Andnor Bylund Blekinges 86:e byggnadsminne. – Det känns lite speciellt, sa landshövdingen eftersom det var just på Afvelsgärde gård hennes företrädare bodde för 3...

 • Siesjö östra - nytt naturreservat

  Siesjö östra
  2015-06-22

  Naturreservatet Siesjö östra ligger i Sölvesborgs kommun, ett par km från Sölvesborg och precis norr om E22:an.

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Dansare
  2015-06-22

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Varg angrep får i Sandhamn

  Varg nagrep får
  2015-06-19

  Under förmiddagen har Länsstyrelsens tre besiktningsmän konstaterat angrepp av varg på får i hage i Sandhamn, Karlskrona kommun, norr om Torhamn.

 • Sensationella marinarkeologiska fynd vid 1400-talsvraket Gribshunden i Ronneby skärgård.

  Teckning av skeppet Gripshunden. Blekinge museum
  2015-06-16

  Under tre dagar har skeppet skannats, filmats, fotats och tecknats av i en kartläggning av vrakplatsen. Bland de nya fynd som gjorts är ett grinande monster -själva Gribshunden- som suttit i fören på ...

 • Hur många naturreservat har du besökt

  Blekinge skärgård
  2015-06-16

  I Blekinge finns omkring 100 naturreservat. Hur många har du besökt?

 • Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-16

  Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen ...

 • Invigning Afvelsgärde gård

  Afvelsgärde gård
  2015-06-15

  Länsstyrelsen har tagit beslut om ett nytt byggnadsminne, Afvelsgärde gård strax norr om Karlskrona.