Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 508 träffar
 • Ny möjlighet att få ta bort stenmurar på åkrar

  Stenmur på åker
  2014-10-24

  Alléer, åkerholmar, källor, stenmurar, rösen och små våtmarker i odlingslandskapet är viktiga för många djur och växter. Därför är dessa miljöer biotopskyddade. Samtidigt kan de vara ett hinder i jord...

 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  Stenmur på åker
  2014-10-24

  Den 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn med nalle
  2014-10-21

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Nytt nummer av Miljoekstra

  Miljöekstra vinjett
  2014-10-17

  Nu finns oktobernumret av Miljöekstra att hämta

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Skylt Driftsstörningar
  2014-10-16

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen mellan kl 10.00-11.00.

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-16

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länskarta
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Blekinges Miljömåltid - en dag med fokus på vår mat

  Rädisbunt
  2014-10-08

  Den 16:e oktober genomförs en temadag med fokus på hållbar konsumtion. I samtliga Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor serveras en ekologisk måltid som kopplas samman med undervisning om milj...

 • Mer bioenergi i Blekinge

  Bioenergi cirklar
  2014-10-07

  Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en klimat- och energistrategi för länet och för att uppnå delmålen i denna kommer olika handlingsplaner att tas fram. Denna rapport kompletterar och uppdaterar ...

 • Månadens miljötips

  Fyll diskmaskinen
  2014-10-06

  Fyll maskinen

 • Biotopvård i Bräkneån

  Stenutläggning i Bräkneån
  2014-10-03

  Nu pågår utläggning av sten och grus i Bräkneåns södra delar. De biotopvårdande åtgärderna riktar främst in sig på att förse lämpliga bottnar med grus samt större sten eller block som skapar variation...

 • Länsstyrelen vill ha synpunkter på hur vi ska bygga för att klara översvämningar.

  Översvämmad brygga
  2014-10-03

  Länsstyrelsen har tagit fram förslag riktlinjer för hur man ska bygga i låglänta områden vid kust, sjöar och vattendrag i Blekinge.

 • Riksintresse för kulturmiljövården

  Kristianopels bygata
  2014-10-02

  I Blekinge pågår sedan hösten 2013 ett länsomfattande revideringsarbete för de gällande beskrivningar och kunskapsunderlag som är knutna till de områden i länet som är av riksintresse för kulturmiljöv...

 • Nya regler om licens för yrkesfiske

  Kvinna som handlar fisk av en fiskare direkt från båten
  2014-09-30

  Från den 1 oktober 2014 krävs det inte längre yrkesfiskelicens för fiske i havet, utan bara fartygstillstånd. Fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd byter också namn till fiskelicens.

 • Tillgänglighetsanpassat fågeltorn i Torhamns uddes naturreservat

  Fågeltornet i Torhamn
  2014-09-29

  Under hösten har fågeltornet i Torhamns udde genomgått en renovering.

 • Grön upphandling, att föregå med gott exempel

  Logotype Bue Smart
  2014-09-29

  Mellan upphandling av varor och tjänster och en organisations påverkan på miljön och därmed klimatet finns ett tydligt samband.

 • Kronprinsessan Victoria invigde Blekinges 101:a naturreservat

  Kronprinsessan Viktoria och landshövding Berit Andnor Bylund vid minnesstenen
  2014-09-25

  Blekinge har idag fått ett nytt naturreservat, Stärnö-Boön i Karlshamns kommun. Landshövding Berit Andnor Bylund invigningstalade och Kronprinsessan Viktoria avtäckte en minnessten.

 • Kommunalt hav -möjlighet till utveckling

  Kronprinsessan Viktoria och landshövding Berit Andnor Bylund vid minnesstenen
  2014-09-24

  Välkommen till en workshop med fokus på översiktsplanering i havet.

 • Kronprinsessan Victoria besöker Blekinge

  Kronprinsessan Victoria
  2014-09-22

  Vid lunchtid på torsdag den 25 september kommer Kronprinsessan Victoria till Blekinge.