Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 523 träffar
 • Störningar på webbplatsen lördag kväll 29/11

  2014-11-28

  Vi gör uppdateringar på våra webbplatser under lördagen den 29 november vilket kan innebära störningar mellan klockan 17.00 – 18.00.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  Tecknad bild av familj
  2014-11-19

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Möte för förbättrad mobiltäckning

  Bredbandsdialogen på residenset i Karlskrona
  2014-11-18

  Igår hade landshövdingen i Blekinge bjudit in till en regional dialog för förbättrad mobiltäckning inom det geografiska området Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.

 • Länsstyrelsen dokumenterar kulturmiljöer längs Silletorpsån

  Gammal kvarn och stenskoning vid Silletorpsån
  2014-11-18

  Nu i veckorna går Länsstyrelsen längs sträckor av Silletorpsån och letar upp och dokumenterar kulturmiljöer, som gamla kvarnar, dammar, broar, stenskoningar med mera.

 • Säkerhetsåtgärder efter utbrott av fågelinfluensa i europeiska länder

  Frigående tupp och hönor
  2014-11-18

  Jordbruksverket har som förebyggande åtgärd beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige.

 • Satsning på miljömåltid i Blekinges skolor

  Miljömåltiden
  2014-11-11

  Den 16 oktober genomfördes projektet Blekinges MiljöMåltid. En helt ekologisk lunch serverades i alla Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor. Under dagen fokuserade skolundervisningen på hållba...

 • Bra säsong för naturum Blekinge, över 45.000 besökare

  Naturum Blekinge i Ronneby Brunnspark
  2014-11-10

  Naturum Blekinge i Ronneby Brunnspark har haft en bra säsong med många besökare och stort utbud av guidningar och aktiviteter. Antalet besökare har i år varit över 45.000 st vilket är den näst bästa b...

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige - vilken service finns i Sverige
  2014-11-10

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Beslut om utvidgat strandskydd

  Skogsbeklädd strand
  2014-11-07

  Nu har Länsstyrelsen fattat beslut om utvidgat strandskydd för Sölvesborgs, Karlshamns och Ronneby kommuner.

 • Samråd – vad tycker du?

  Samråd
  2014-11-04

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem v...

 • Månadens miljötps

  Kylskåp
  2014-11-03

  Håll koll på temperaturen

 • Störningar på webbplatsen torsdag kväll 30/10

  Varningsskylt
  2014-10-30

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under torsdagen vilket kan innebära störningar mellan kl 19.00-20.00.

 • Störningar på webbplatsen tisdag kväll 28/10

  Varningsskylt
  2014-10-28

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under tisdagen vilket kan innebära störningar mellan kl 19.00-20.00.

 • GRACE-projektet har nu nått Matviks skärgård

  Röjning i Matviks skärgård
  2014-10-27

  Inom Life+ projektet GRACE restaureras 18 öar i Blekinges skärgård.

 • Öppettider 31 oktober

  Fredagen 31 oktober är det öppet 08.00-12.00
  2014-10-27

  Fredagen den 31 oktober har vi öppet mellan kl 08.00-12.00

 • Ny möjlighet att få ta bort stenmurar på åkrar

  Stenmur på åker
  2014-10-24

  Alléer, åkerholmar, källor, stenmurar, rösen och små våtmarker i odlingslandskapet är viktiga för många djur och växter. Därför är dessa miljöer biotopskyddade. Samtidigt kan de vara ett hinder i jord...

 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  Stenmur på åker
  2014-10-24

  Den 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn med nalle
  2014-10-21

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Nytt nummer av Miljoekstra

  Miljöekstra vinjett
  2014-10-17

  Nu finns oktobernumret av Miljöekstra att hämta