Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 585 träffar
 • Unik miljösatsning i Mörrumsån

  Mariebergs kraftverk vid Mörrumsån
  2015-05-25

  Mariebergs kraftverk i Mörrumsån, som ägs av E.ON, kommer att rivas i syfte att förbättra fiskvandringen och den biologisk mångfalden i ån. Projektet kommer till stånd genom ett gemensamt initiativ fr...

 • Testa din egen klimatpåverkan!

  Testa din klimatpåverkan
  2015-05-19

  Hur mycket påverkar du klimatet? ?Genom att gå in på klimatkontot.se kan du testa din egen klimatpåverkan och se hur du ligger i förhållande till medelsvensken och en hållbar konsumtionsnivå.

 • Naturreservatet Garnanäs invigt

   Jörgen Garnegård, Berit Andnor Bylund och Nils Ingmar Thorell
  2015-05-18

  Landshövding Berit Andnor Bylund klippte bandet av vildkaprifol när hon tillsammans med kommunfullmäktigeordförande Nils Ingmar Thorell och markägaren Jörgen Garnegård invigde Blekinges 102:a naturres...

 • Metodstöd för samordnad etablering

  Händer
  2015-05-07

  Nu finns en ny version av metodstödet för lokala överenskommelser om nyanländas etablering. I denna version lyfts bland annat etablering på lika villkor och jämställdhetsintegrering i etableringsproce...

 • Välkommen till en spännande dag på Göholm!

  Målat träd
  2015-05-06

  Området har en unik natur och höga kulturvärden. Skogssällskapet, Göholm Bed&Breakfast, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen berättar och visar.

 • Effektivare djurskyddskontroller under 2014

  Grisar
  2015-05-04

  Under 2014 genomförde länsstyrelserna i Sverige 12 820 djurskyddskontroller, visar Jordbruksverkets analys som presenteras idag. Kontrollerna har blivit effektivare även om variationerna mellan länen ...

 • FREDA-utbildning

  Grisar
  2015-04-15

  Utbildning för socialtjänsten i FREDA

 • Tillsammans får vi EU-projekten att gå som en dans!

  Grisar
  2015-04-14

  Har du en projektidé? Vill du ha koll på framgångsfaktorerna? Inbjudan till konferens.

 • Medborgarskapsceremonier

  Grisar
  2015-04-14

  Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets...

 • Klimatsamtal på Residenset i Blekinge den 28 maj

  Översvämmad brygga
  2015-04-10

  Vilka är konsekvenserna av skyfall? Hur väl förberedda är vi? Kan man göra gamla hus energieffektiva och samtidigt skapa nya arbetstillfällen? Några frågor som kommer att diskuteras.

 • Nytt nummer av Miljöekstra

  Miljöekstra logga
  2015-04-09

  Nu finns aprilnumret att hämta och läsa. Du kan även prenumerera så får du Miljöekstra direkt till dig.

 • Fiskare i Blekinge får 2,4 miljoner kronor för skador som orsakats av säl.

  Sälhuvud
  2015-04-08

  Länsstyrelsen har fattat beslut om ersättningar för sälskador på fiske för år 2014. Totalt delar 54 fiskare på drygt 2,4 miljoner kronor.

 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  Sälhuvud
  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Anmälan till konferensen om Lokalt förankrat fiske

  Försäljning av fisk från fiskebåt
  2015-04-02

  "Hela Sverige ska leva" bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge in till konferens den 18–19 maj på Ronneby Brunn.

 • Skyddsjakt på gråsäl införs - 15 sälar får fällas i Blekinge

  Gråsäl på klipphäll
  2015-04-01

  Både knubbsäl och gråsäl ökar i antal och därmed också skadorna på fisket. Sälskadorna i Sverige har de senaste tio åren fortsatt att öka.

 • Ny art av ekoxe funnen i Blekinge

  Guldoxe
  2015-04-01

  Den kallas Guldoxe eftersom den har en guldfärjad huvudsköld. Kroppen är svart och vingarna orangefärjade.

 • Månadens miljötips - april

  Mobiltelefoner
  2015-03-31

  Inred energismart och snyggt med Lampguiden

 • Länsstyrelsen vill skydda fler värdefulla vattendrag och mer ädellövskog

  Marina miljöer vid Utklippan
  2015-03-31

  På uppdrag av regeringen föreslår Länsstyrelsen sju nya områden till EU:s nätverk av värdefulla naturområden – Natura 2000 och även utvidgningar i fem befintliga Natura 2000-områden.

 • Spice – ett faktablad till föräldrar

  Spice i pulverform
  2015-03-31

  Spice är samlingsnamnet på ett stort antal syntetiska cannabinoider som framställs i pulverform. Med anledning av drogens framfart under 2014 har Länsstyrelsen arbetat fram ett faktablad riktat till f...

 • Öarna Långaskär och Mölleskär är nu restaurerade

  Mölleskär utanför Kristianopel
  2015-03-31

  Life+ projektet GRACE har nu restaurerat färdigt på öarna Långaskär och Mölleskär utanför Kristianopel.

Träffar per nyhetstyp