Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 559 träffar
 • Möte om Blekinges krisberedskap

  Regionala rådet på trappan utanför Residdenset
  2015-03-04

  Blekinges Regionala råd inom krisberedskap samlades idag till möte på Residenset.

 • Förändring av Fredrikskyrkans interiör

  Fredrikkyrkan exteriört
  2015-03-03

  Länsstyrelsen har tagit beslut om tillstånd till genomgripande förändringar av interiören i Fredrikskyrkan i Karlskrona.

 • Utbildningsdag om ny lagstiftning gällande stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

  Fredrikkyrkan exteriört
  2015-03-03

  Från och med den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Dessutom avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig och ett nytt brott införs, äktenskapstvång, med straffet fängelse i högst fyra år.

 • Månadens miljötips mars

  Logotype Earth Hour
  2015-03-02

  Släck ljuset 28 mars kl. 20:30-21:30!

 • Olaglig kameraövervakning på sjukhus och vårdcentraler

  Övervakningskamera
  2015-03-02

  27 procent av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Det visar en ny rapport från länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt för 2014.

 • Lär dig mer om systemet VISS

  Vattendroppar
  2015-02-24

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i mars.

 • Länsstyrelsens årsredovisning för 2014 har skickats till regeringen

  Segelbåt
  2015-02-24

  År 2014 var händelserikt för Blekinge med många positiva händelser och initiativ som kan bidra till Blekinges fortsatta utveckling. Landshövdingens inledning till årsredovisningen ger en sammanfattand...

 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2013

  Rapporten Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2013
  2015-02-24

  Länsstyrelsen granskar kommunernas tillsyn av bestämmelserna om tillgänglighet.

 • Bredbandsstrategi Blekinge 2015-2020

  System Network
  2015-02-19

  Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett förslag till regional bredbandsstrategi

 • Varierande stöd till föräldrar med barn i tonåren

  Illustrerade tonåringar
  2015-02-17

  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat...

 • Störningar på våra karttjänster i helgen 13-15/2

  Illustrerade tonåringar
  2015-02-13

  Det kan förekomma störningar på länsstyrelsens karttjänster här på webbplatsen under helgen.

 • Länsstyrelsen föreslår nya Natura 2000-områden

  Ishav. Foto Martin Stålhammar
  2015-02-12

  Länsstyrelsen planerar att föreslå nya områden till EU:s nätverk av värdefulla naturområden – Natura 2000. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

 • Samråd vattenförvaltning – vad tycker du?

  Samråd vattenförvaltning - vad tycker du
  2015-02-10

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem v...

 • Så kan integrationen på landsbygden öka

  Omslagsbild till rapporten
  2015-02-06

  EU:s landsbygdsprogram ska bidra till social inkludering och ekonomisk utvecklig av landsbygden. Men trots att frågan om ökad integration på landsbygden är prioriterad har bara en bråkdel av det e...

 • GRACE-projektet har nu nått Hällaryds skärgård

  Röjnings- och gallringsarbeten görs på Harö
  2015-02-05

  Inom GRACE-projektet som finansieras av EUs Life+ fond, pågår för fullt restaurering av Harö i Hällaryd skärgård.

 • Månadens miljötips - februari

  Avfallstrappa
  2015-02-02

  Varje svensk slänger nästan 500 kilo sopor om året. Men soppåsen kan bantas!

 • Viltkameror för inventering av rovdjur

  Lodjur. Foto: Lars Petersson
  2015-01-28

  Länsstyrelsen kommer att använda övervakningskameror för att underlätta och effektivisera rovdjursinventeringen under snöfattiga vintrar.

 • Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Rapporten Hemlöshet
  2015-01-28

  För tre år sedan fick samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnar länsstyrelserna slutrapporten till regeringen. Av den framgå...

 • Beslut om utvidgat strandskydd i Karlskrona

  Utklippan. Foto: Robert Ekholm
  2015-01-23

  Nu har Länsstyrelsen fattat beslut om utvidgat strandskydd även för Karlskrona kommun. Det innebär att det finns beslut för Blekinges fyra kustkommuner.

 • Rekordstort inflöde av saltvatten till Östersjön

  Stormigt hav
  2015-01-22

  Inflödet av saltvatten till Östersjön mellan den 13 och 26 december visade sig vara rekordstort. Inte sedan 1950-talet har så stora mängder salt, syresatt havsvatten strömmat in från Kattegatt.

Träffar per nyhetstyp