Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 721 träffar
 • Stort grattis på 70-årsdagen H.M. Konungen önskar samtliga Länsstyrelser!

  Stort grattis på 70-årsdagen H.M. Konungen önskar samtliga Länsstyrelser!
  2016-04-30

  I dag har Länsstyrelserna och Svenska Turistföreningen överlämnat en gemensam gåva i form av ett gåvobevis på ett fadderskap inom initiativet ”Stötta Kungsleden” till H.M. Konungen.

 • Fortsatt lågt grundvatten

  Grundvatten april 2016
  2016-04-29

  Under vårvintern har det varit extremt låga grundvattennivåer i Blekinge jämfört med normalt för årstiden. Detta ger ett dåligt utgångsläge inför sommaren, då vattenbehovet är som störst.

 • Öppettid fredagen den 6 maj

  Fredagen 6 maj har länsstyrelsen öppet mellan nio och elva
  2016-04-28

  Fredagen 6 maj har Länsstyrelsen öppet mellan 09.00–11.00

 • Invigning av nya unika fiskvägar i Bräkneån

  Invigning av nya unika fiskvägar i Bräkneån
  2016-04-28

  Bräkneån har mycket höga natur- och kulturvärden och är hemvist för en mängd olika djur och fiskar. Länsstyrelsen har tillsammans med dammägarna och andra aktörer kraftsamlat för att förbättra vattenm...

 • Klimatförändringar − stora utmaningar för Blekinges dricksvatten

  Klimatförändringar − stora utmaningar för Blekinges dricksvatten
  2016-04-27

  För Blekinges del är det särskilt viktigt att säkra vattentillgången under sommarmånaderna. Sommartid beräknas tillgången till råvatten för dricksvattenproduktion minska med uppemot 40 procent fram ti...

 • Projektdag Blekinge

  Projektdag Blekinge
  2016-04-22

  En dag fylld av goda exempel och inspiration för dig som är intresserad av eller jobbar med projekt. Projektdagen arrangeras av Region Blekinge och Länsstyrelsen I Blekinge och äger rum onsdagen den ...

 • Musik i Blekinge i unik satsning för ekologisk hållbarhet i länets festival- och musikbransch

  Live Green
  2016-04-22

  Musik i Blekinge har fått stöd genom Klimatklivet till ett unikt projekt där man är först i Sverige med att utbilda musik-och festivalproducenter i hållbart och klimatsmart arrangörskap. Klimatklivet ...

 • Eldningsförbud i Blekinge

  Eldningsförbud i Blekinge
  2016-04-15

  Faran för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor och förbud mot eldning utomhus råder inom Blekinge län.

 • Länsstyrelserna uppvaktar H.M. Konungen

  Länsstyrelserna uppvaktar H.M. Konungen
  2016-04-15

  Länsstyrelserna kommer den 30 april att uppvakta H.M. Konungen på 70-årsdagen med en gemensam gåva.

 • Nya affärer med Kina kan skapas genom samarbetsprojekt

  Nya affärer med Kina kan skapas genom samarbetsprojekt
  2016-04-12

  Bättre stöd till företag i Blekinge som är intresserade av att göra affärer med Yunnan-provinsen och Kina. Det är tanken med ett nytt projekt som NetPort Science Park, Länsstyrelsen och Region Bleking...

 • Skyddsjakt på gråsäl införs

  Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2016
  2016-04-08

  Naturvårdsverket har beslutat om regler för skyddsjakten efter gråsäl under 2016. Jakten få starta den 20 april och högst 45 gråsälar får skjutas i Blekinge.

 • Du har frågorna – vi har svaren!

  Intresserad av makroalger, stormusslor, rökfria skolgårdar eller analys av bostadsmarknaden?
  2016-04-07

  Vi ger ut flertalet spännande rapporter om allt mellan himmel och jord, hav och åar. Dessa hittar du enkelt här på vår webbplats.

 • Blekinge Utflyktsguide på engelska och polska

  Blekinge Utflyktsguide på engelska och polska
  2016-04-07

  Nu finns den populära Blekinge Utflyktsguide översatt till engelska och polska. Guiden beskriver med bild, text och kartor 43 av de bästa utflyktsmålen i länet.

 • Flera spännande arter av lavar hittade i Blekinge

  Flera spännande arter av lavar hittade i Blekinge
  2016-04-07

  26 indikatorarter av lavar och mossor har inventerats i bokskogar i Blekinge, Skåne, Halland och Kronoberg. Genom att följa artsammansättningen över tid kan tillstånd och förändringar av skogarna och ...

 • Medel att söka för skyddat boende

  Flera spännande arter av lavar hittade i Blekinge
  2016-04-04

  Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, har gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utvecklingen nationellt av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Öppna nyheten för att hitta mer information och ansökningsblankett.

 • Medel för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

  Utlysning av utvecklingsmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och fötryck
  2016-04-04

  Länsstyrelsen ger härmed kommuner, myndigheter, organisationer och stiftelser i Blekinge möjlighet att söka utvecklingsmedel för projekt med syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i läne...

 • Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april

  Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april
  2016-04-01

  Nu är en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn beslutad. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar...

 • Föräldrastöd i Blekinge

  Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn från 1 april
  2016-03-30

  Syftet med denna dag är att presentera delar av en länssammanställning kring föräldrastöd, men även gå vidare med arbetet kring ett universellt föräldrastöd.

 • Naturums vår & sommarprogram 2016

  logga naturum
  2016-03-23

  Naturum erbjuder ett trettiotal unika vår och sommaraktiviteter med start lördag den 26 mars. Det nya programmet finns under Aktuellt på naturums webbplats www.naturumblekinge.se

 • Över 36 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden

  Över 36 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden
  2016-03-21

  Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om de första stöden till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Totalt handlar det om stöd till fem projekt och ett totalt belopp på 36 376 919 kronor.

Träffar per nyhetstyp