Fortsätt rapportera om rovdjur

Vargen traskar vidare i länet. Länsstyrelsen Blekinge fick tidigare i veckan in flera observationer från allmänheten på Torhamnslandet och kunde kvalitetssäkra spår i Möckleryd.

​Under onsdagen fick vi in tips om spår i trakterna runt Jämjö. Spår är kvalitetssäkrade i Brändamåla under eftermiddagen.

Kontakta oss om du ser ett rovdjur

Notera tid och plats för observationen så noga det går. Ytterligare uppgifter om iakttagelsen eller bilden och filmen är värdefulla. Du kan rapportera via skandobs.se eller genom att höra av dig direkt till oss.

Tamdjursägare i områden där rovdjur rör sig uppmanas se över sina stängsel och öka tillsynen på sina djur. Vid misstanke om rovdjursskadat tamdjur, kontakta omgående Länsstyrelsens besiktningsmän.