Ändrad precisering för klimatmålet och fyra nya etappmål

Som miljömål för Blekinge län gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål.

​Riksdagen har antagit en ändrad precisering för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och infört fyra nya etappmål för minskade utsläpp av växthusgaser. I rapporten Miljömål i Blekinge ges en översikt över målen och vad de innebär.

Rapporten Miljömål i Blekinge