Aktuell algsituation

Länsstyrelsen rekommenderar inte människor att bada då man ser alger på ytan eller i vattenmassan (ser ut som ett pulver eller en ”algsmet”, fastsittande alger är ingen fara). Hundar bör hållas kopplade när man är nära vattnet.

Mer information finns på Smhi:s hemsida.

 Aktuell algsituation i Östersjön.

 

Algblomning i havet

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Starkt solljus och lugnt väder så att havets ytskikt inte rörs om ger goda förutsättningar för algblomning. Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom människans övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet där algerna utvecklas.

Råd vid algblomning

Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Blågrönalgblomningar i Östersjön ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Giftigheten varierar mellan olika arter, men kan också variera inom en och samma art.

Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men se till att inte svälja något vatten och det är också en bra idé att duscha efteråt. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem.

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare.

Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör däför få veterinärvård så fort som möjligt.

Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka tex. potatis i vatten med algblomning. Vissa alggifter kan ansamlas i musslor som livnär sig på plankton, detta är främst ett problem på västkusten.

Mer information om algblomning på SMHI:s webbplats.