Hur kan vi bygga bredband utan stödmedel?

Utbyggnad av bredband är en viktig fråga för hela samhället. I dag samlas föreläsare, kommuner, fiberföreningar och företag för att diskutera och lära av varandra.

Stödmedel från länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har delats ut till olika bredbandsprojekt under våren. Intresset för att söka medel har varit betydligt större än de medel som har kunnat beviljas. Av naturliga skäl känner därför fiberföreningar, kommuner och bredbandsaktörer en besvikelse.

För att kunna fortsätta bygga ut bredband, på främst landsbygden i de båda länen, vill FABS-projektet (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) inleda en dialog med både kommuner, fiberföreningar och aktörer på marknaden. Första träffen skedde i dag på Länsstyrelsen i Blekinge. Bland annat diskuterade deltagarna olika finansieringsmodeller och vilka regler som gäller när man söker stödmedel. I Blekinge har fram till i dag sammanlagt sju projekt fått stöd på ett totalt belopp på 41 015 000 kronor.

Länsstyrelserna kommer att göra fler fördelningar av stödmedel framöver, det är däremot inte klart när och hur mycket.

Fakta bredbandsmålet

År 2020 ska minst 50 procent av alla hushåll inom EU ha internetuppkopplingar på minst 100 Mbit/s. Sverige och Blekinge har satt målet högre, 90 procent för både hushåll och företag. Skåne har siktat ännu högre med 95 procent.

Ett EU-finansierat projekt

För att nå målen driver Region Skåne projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat projekt med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Kommunförbundet Skåne samt NetPort Science Park AB.

Mer om projektet finns på www.skane.se/fabs