Förhöjd dödlighet hos fågel, lax och älg

Länsstyrelsen i Blekinge län har skickat en skrivelse till regeringen där en oro uttrycks över de allt fler signaler som vittnar om en ökad dödlighet och skador hos olika djurarter i vatten, luft och land i Blekinge och dess närområde.

Död älg. Foto:Lennart Balk och Per-Åke Hägerroth

Oron stärks nu av rapporter om drabbade däggdjur, något som skulle kunna indikera på en allvarlig rubbning av ekosystemet.

I början av 2000-talet observerades massdöd hos sjöfågel i Blekinge-Skåne. Främst drabbades gråtrut men även många andra arter. De senaste åren har det kommit oroväckande forskningsrapporter om hög dödlighet hos laxen i Mörrumsån. Forskning har pågått en längre tid och vetenskapliga studier har visat att den gemensamma nämnaren för den ökade dödligheten med stor sannolikhet är kopplad till tiaminbrist (B 1-vitamin). Däremot har det inte kunnat klarläggas vad orsakerna är till tiaminbristen. Senaste exemplet är en ökad dödlighet hos älgar och även där finns indikationer på att det kan handla om tiaminbrist.