DNA visar att Blekingevargen vandrat från Värmland

Prover av vargspillning söder om Backaryd visar att vargen ursprungligen kommer från Skugghöjdens revir i Värmland. En vandring på minst 50 mil genom landet.
Blekingevargens vandring, karta.

Länsstyrelsen skickade för några veckor sedan in två spillningsprover av varg för analys till Viltskadecenter, Grimsö. Den ena spillningen är insamlad i närheten av Fågelmara, Karlskrona kommun, i slutet på februari och den andra söder om Backaryd, Ronneby kommun, en månad senare. Provet från Fågelmara saknade tillräckligt med DNA för analys, vilket kan bero på att nedbrytning av DNA påskyndas vid värme, t ex solljus.

Vargen som spårades söder om Backaryd strax innan påsk är en hane, som fötts i Skugghöjdens vargrevir i Värmland. Detta revir har fått valpkullar 2010, 2011 och 2012 och sannolikt är Blekingevargen 2-3 år. Den här vargen har inte identifierats genom DNA-analys tidigare.

Detta är en av flera analyser av vargspillning som genomförts på årets vandringsvargar i södra Sverige. Halland och Östergötlands län har haft besök av han-vargar från Riala-reviret i Stockholm, två olika individer. Vargen som rört sig i Skåne i december 2012 härstammade från revir i Skultuna utanför Västerås och ytterligare prover från Kronobergs län i januari 2013 kommer från en hane med ursprung Hasselfors i Örebro län. Hasselforsvargen har tidigare identifierats i Jönköpings län i november 2012. Jönköpings län har också haft besök av en varg från reviret i Loka.

De analyser som genomförts visar att minst sex individer, alla hanar, har rört sig i södra Sverige det senaste halvåret.

Läs DNA-analysen.  

Större karta.