Överlämning av arbetsuppgifter mellan länsstyrelser

Den 1 juli i år tar sju länsstyrelser över flera uppgifter från de andra länsstyrelserna. Det handlar bland annat om medborgarskap, överförmyndare, pantlåneverksamhet och lönegarantier.

Riksdagen beslutade i våras att viss verksamhet inom länsstyrelserna ska koncentreras till sju länsstyrelser. Syftet är att uppnå högre effektivitet, rättssäkerhet och en mer rationell användning av resurser.  

Verksamheterna som koncentreras är:

 • medborgarskap
 • överförmyndare
 • begravningsfrågor
 • pantlåneverksamhet
 • bilskrotningsfonden 
 • ensamrätt till sjunket gods
 • lönegaranti
 • deponerade medel enligt 1927 års lag
 • allmänna arvsfonden
 • häradsallmänningar
 • bevakningsföretag
 • lotterier
 • bitillsyn

De sju länsstyrelser som tar över arbetsuppgifterna från övriga länsstyrelser är Stockholm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten.  

Här kan du läsa riksdagens betänkande.