Formella beslut kring älgen Fabbes flytt till Räntemåla gård

Den 7 februari fick Karlskrona kommun Länsstyrelsens tillstånd för så kallad skyddsjakt på älgkon Fabbe, med stöd av 29 § jaktförordningen. Det handlar nu om att försöka söva älgen, som rör sig i utkanten av Rödeby i Karlskrona, för att kunna flytta den till ett hägn på Räntemåla gård.
Älgen Fabbe

Älgen Fabbe är en kalv som tros ha överlevt en trafikolycka i Inglatorp 2009 då en älgko och en kalv omkom. Många människor är engagerade i hennes öde och det finns en opinion för att hon ska flyttas till Räntemåla gård som har tillstånd att förevisa älg.

Grundregeln i jaktlagstiftningen är att vilda djur ska vara kvar i naturen. En rad skäl gör att Länsstyrelsen anser att det i det här fallet finns skäl att besluta om skyddsjakt, det vill säga att ge möjlighet att söva Fabbe. Älgen uppehåller sig i eller i utkanten av Rödeby och skyggar inte för människor och antas fortsätta med det. Det finns risk att hon kan vara dräktig och att hon kommer att uppehålla sig i Rödeby med sin kalv. Älgen har redan orsakat skador i trädgårdar och på allmänna platser. Det finns risk för trafikolyckor med Fabbe inblandad.

För mer information kontakta gärna:

Anne Zeift, rättschef, 0455-87 026, 0768-69 62 61
Malin Engstedt, kommunikatör, 0455-87 104, 0708-36 45 52