Naturvårdsprojekt 2010

Länsstyrelsen beviljade bidrag till sex lokala naturvårdsprojekt i Blekinge.

I tabellen nedan hittar du länkar till respektive beslut.

 

Karlshamn

300 000 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
Skärgårdskarta-sjökort Tjärö Järnavik

 

50 000 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
Hittaut.nu/Karlshamn

Karlskrona

276 500 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
Nävragöl, restaurering av vatten och grönområde nära tätorten

Ronneby

72 000 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
Återskapande av våtmark och lekområde för gädda i Garnanäs

68 000 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
Förstudie – återställande av Kärreviken, Ekenäs

Sölvesborg

486 500 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
Siesjöns våtmarksled