Pantbanker

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.

Till Länsstyrelsen i Skåne.

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Till Länsstyrelsen i Skåne.