Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Syftet med stödet är att bidra till en hållbar tillväxt genom att ge stöd för köp av tjänst för att snabbare göra insatser för att nå nya marknader.

Vem kan söka stödet?

Företag med:     

 • 2 – 49 anställda
 • en omsättning på minst 3 miljoner kr
 • en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras
 • en ekonomi i ordning

Hur mycket kan sökas?

Stöd kan sökas med mellan 50 000 och 250 000 kr. Stöd kan sökas upp till halva investeringskostnaden, resten betalar företaget.

Till vad kan checken användas?

 • köp av tjänst
 • resekostnader (max 20 % av totala kostnaden)
 • projektanställning som påbörjas efter projektstart och det ska vara en ny kompetens till företaget

De köpta tjänsterna eller de projektanställda personerna ska t.ex. bidra till att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer utomlands
 • utbilda er inför en internationalisering
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktanpassning eller marknadsanpassning av t ex design, CE-märkning eller produktsäkerhet.

För mer information om affärsutvecklingscheckar - godkända/ ej godkända kostnader och "frågor och svar" - följ denna länk till Tillväxtverket.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Tillväxtverkets ansökningsportal "Min ansökan".

Diskutera gärna projektidén med länsstyrelsen innan ansökan skickas in.

Ansökan kommer att beredas i ett partnerskap bestående av ALMI Företagspartner, Enterprise Europe Network, Blekinge Business Incubator, Business Sweden och Länsstyrelsen Blekinge. Tillväxtverket kommer att medverka vid bedömningen av ansökan. Företaget kommer att få presentera projektet för partnerskapet.

Ansökningsperioden är öppen till och med  2018-03-16.

Programmet finansieras av Tillväxtverket