Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen.

Till Länsstyrelsen i Skåne.

Godkännande av skyddsvakt

När det det gäller skyddsvakter är det ingen förändring. Ansökan om godkännande lämnas till Länsstyrelsen i det län där skyddsvakten är bosatt.

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar ärenden om bevakningsföretag för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Till länsstyrelsen i Skåne.

 Content Editor