Näringsliv och föreningar

Arbetare på båt

 

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

 

Som en del i arbetet för att skapa hållbar tillväxt i länet har Länsstyrelsen möjlighet att finansiera såväl direkta insatser i enskilda företag som mer generella insatser i form av projektstöd.

Blekinge Arkipelag

År 2011 utnämndes Blekinge Arkipelag till biosfärområde av FN-organet Unesco. Biosfärområden har höga natur och kulturvärden. De ska gynna de boende genom social och ekonomisk utveckling, värna den biologiska mångfalden och vara en arena för forskning och undervisning.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling med ledorden utveckla, stödja och bevara.

Biosfärområde Blekinge Arkipelag är en ideell förening som arbetar för en levande kust och skärgård där företagande och ekologi utvecklas i harmoni med varandra. Grunden är lokalt engagemang och omtanke om kommande generationers välmående och förutsättningar att leva och verka.

Mer information finns på www.blekingearkipelag.se