Kemikalier

Det man i vardagligt tal kallar för "kemikalie" definieras som en kemisk produkt i regelverken. En kemisk produkt kan bestå av ett rent kemiskt ämne eller vara en beredning av flera kemiska ämnen.

När man använder och kommer i kontakt med kemikalier finns det regler och förordningar som man ska följa dels för att skydda miljö och natur men även för att skydda medmänniskor och dig som använder kemikalier från att komma till skada.

 

Länsstyrelsens roll

Det är Kemikalieinspektionen och kommunernas miljö- och hälsoskydd som huvudsakligen har tillsyn över kemiska produkter, produktinformation samt klassificering och märkning.
Länsstyrelsen har som ansvar att vägleda kommunerna med sin tillsyn.

Länsstyrelsen har även ansvaret att granska så att en miljöfarlig verksamhet utför egenkontroll av sin verksamhet.
Det finns olika sorters kemikaleifrågor i Länsstyrelsens verksamhet såsom prövning av tillstånd, överlåtelse av särskilt farliga kemikalier, avfallshantering och miljömålsarbete med mera.