Nättrabyån

Länsstyrelsen i Kronoberg har det administrativa ansvaret för alla avrinningsområden som hör till delområde Blekingekusten.
Underlagsdokumenten för de större åarna finns på Kronobergs länsstyrelse hemsida (gröna områden på kartan) och mindre kustnära avrinningsområden, som bara berör Blekinge, finns på Blekinges länsstyrelse hemsida (streckade områden).
Alla avrinningsområden för delområde blekingekusten
Allt vatten som rinner ut längs Blekinges kust kommer från avrinningsområden som tillsammans kallas delområde Blekingekusten.