LOVA-lokala vattenvårdsprojekt

Har du idéer om hur man kan minska övergödningen av Östersjön?

För att stimulera kostnadseffektiva lösningar har regeringen infört ett statligt bidrag till lokala vattenvårdssatsningar som bidrar till minskade mängder fosfor och kväve i Östersjön. Tanken är att bidraget ska stimulera lokala initiativ och bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar.

Algblomning Hasslö

Algblomning vid Sandvikens badplats på Hasslö, 2009-06-03.

 

Sista ansökningsdatum för 2018 har förlängts till den 1 mars.

Har du idéer om hur man kan minska övergödningen av Östersjön? Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för närmare information och diskussion om projektidéer.

Nytt för LOVA 2018

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Sedan 2015 går det inte att gå att söka bidrag till toatömningsstationer på grund av förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar, som trädde i kraft den 1 april 2015. Läs mer om förbudet via länk i högerspalten.

 

Båttvätt

Mer om LOVA på Havs och Vattenmyndighetens webbplats.

Ansökningarna kommer att behandlas och prövas av länsstyrelsen i det län där projektet huvudsakligen kommer att genomföras.

Mer information om vad LOVA är tänkt att stödja.

Information om hur man söker LOVA-bidrag.