Vattenverksamhet

Vattenverksamhet kallas verksamheter eller åtgärder som vidtas i ett vattenområde. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av all vattenverksamhet i länet och ser till att bestämmelserna i miljöbalken efterlevs.

 Gå till