Målarmusslans återkomst ger friskare åar

Tjockskalig målarmussla är Europas mest hotade musselart. Nu satsas 4,9 miljoner euro i projektet Unio crassus for Life som syftar till att rädda musslan och förbättra vattenkvalitet och livsmiljöer i 12 åar i södra Sverige.
Tjockskalig målarmussla

Infoblad UC4life_20150513.pdf I Blekinge är det inom Natura 2000- områdena i Mörrumsån och Bräkneån som förbättringar för musslan ska göras. Projektet är ett så kallat LIFE-projekt, ett EU-finansierat projekt som är del av arbetet med att skydda och återställa hotade naturvärden.

Läs mer om projektet och vad som planeras att genomföras i Blekinge i faktabladet "Målarmusslans återkomst ger friskare åar".

Film om projektet kan ses här

 

Följ projektet på den officiella webbplatsen www.ucforlife.se