Information om algblomning i Östersjön

Algblomning är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Beteckningen algblomning står för att växtplankton förökar sig kraftigt under en begränsad tidsperiod tack vare god tillgång på växtnäring.

Extra stor tillgång på näringsämnen såsom vid utsläpp från avlopp och avrinning från jordbruksmark samt uppblandning av fosfor från bottenvattnet vid syrebrist kan dock leda till extra stora blomningar.

Vissa algarter producerar gifter som kan vara skadliga för människor och djur. Eftersom det inte går att se om en algblomning är giftig eller inte bör man inte bada där vattnet är kraftigt grumlat eller ytan täcks av fina algpartiklar.

Norr om Hasslö. Foto: Jenny Hertzman

Hos Informationscentralen för egentliga Östersjön hittar du alltid aktuell information om algblomningsläget. På deras hemsida finns hälsoråd samt en länk till SMHI:s satellitbilder över algernas aktuella utbredning. Läs mer om vad en algbloming är, vad algblomningar beror på m.m. på Havs- och vattenmyndighetens webbplats samt SMHI:s webbplats.