Resultat: Seminarier/Workshops

Här presenteras resultat från workshops, seminarier och studieresor som Länsstyrelsen anordnar för att öka kunskapen om klimatförändringarnas effekter inom olika samhällsområden.
Studieresa Köpenhamn

Studieresa till Köpenhamn: Tema skyfall

Hur arbetar Köpenhamns kommun för att minska risken för översvämningar vid skyfall och vilka lärdomarar kan man dra från deras erfarenheter av skyfall?

För att få närmare svar på det bjöd Länsstyrelsen i Blekinge in länets kommuner till en gemensam studiedag i Köpenhamn den 17 september 2015. Under dagen fick tjänstemän från länets alla kommuner och länsstyrelsen möjlighet att bekanta sig med hur Köpenhamns kommun arbetar med att klimatanpassa staden för att möta dagens och framtidens klimateffekter som skyfall och höga temperaturer.

Under förmiddagen mötte de tjänstemän i Köpenhamn som berättade om hur de arbetar med klimatanpassning i kommunen med fokus på skyfall och grönstruktur. 

Eftermiddagen bestod av en guidad visning av Köpenhamns första ”klimatkvarter”, ett pilotområde för klimatanpassningsåtgärder i befintlig bebyggelse kopplat till skyfall.

Presentation av skyfallsplan

Utmarkerade platser för olika projekt

Tåsinge Plads

Tak i Köpenhamn, Skt Kjelds Plads. Tidigare var detta en parkeringsplats. Idag används det för odling av växter, grönsaker och bin.  

Tåsinge Plads

Att genomföra studieresor till andra städer som arbetar aktivt med klimatanpassning kan varmt rekommenderas. Det är ett bra sätt för att öka dialogen mellan aktörer i länet och få inspiration och nya perspektiv på arbetssätt och lösningar som man kan ta med sig hem till sin egen verksamhet.

PROGRAM

KLIMAKVARTER

FILM: Klimatanpassning i Köpenhamn

Presentationer från dagen

Klimakvarter

Köpenhamns klimatanpassningsplan

Köpenhamns skyfallsplan

Grön klimatanpassning