Vindenergi

Blekinge har goda förutsättningar för vindkraft. En stor del av kustlinjen är orienterad så att de energirika vindarna från sydväst och väst kommer in från havet.

Enligt Energimyndighetens senaste statistik fanns det år 2014 59st vindkraftverk i länet med en installerad effekt på drygt 79 MW och en produktion på 158 GWh. Stora utbyggnadsplaner finns i länet, bl.a. i Hanöbukten med en havsbaserad park på upp till 700 verk (Blekinge Offshore),och utanför Karlskrona med flytande vindkraftverk (Hexicon). Det finns också planer på en havsbaserad vindkraftspark på upp till 300 verk på Södra Midsjöbanken, som ligger inom den svenska ekonomiska zonen, men utanför Sveriges territoriala gräns.

Länsstyrelsen har en aktiv roll i vindkraftsutbyggnaden, bl.a. genom att ta fram planeringsunderlag och genom att behandla tillståndsansökningar kring större vindkraftsanläggningar. Mer om Länsstyrelsens roll finns att läsa under Samhällsplanering och kulturmiljö.