Energieffektivisering

Länsstyrelsens arbete inom energieffektivisering baserar sig på devisen "den bästa kilowatt-timmen är den som aldrig används". Vår roll i länet är bl.a. att vara en regional samordnare för energieffektiviseringsstödet och att verka för en ökad energieffektivisering inom näringslivet och bland allmänheten.

Energikartläggning - små och medelstora företag

Har du ett litet eller medelstort företag och vill du kartlägga och minska dess energianvändning? Du har  du nu möjlighet att söka ett statligt stöd för detta hos energimyndigheten. Läs mer om stödet här

Stödet gäller små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Det täcker 50% av kostnaden, max 50 000 kr i stöd. Lantbruk kan få stöd även om de har lägre energianvändning än 300 MWh per år, förutsatt att de har minst 100 djurenheter.

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Har du genofört en kartläggning som visade på åtgärder som kräver investeringar? Nu kan små och medelstora företag även söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget. Läs mer om stödet här.

Flera undersökningar, t .ex. Energieffektiviseringsutredningen, har visat att det finns en stor potential att både minska energianvändningen och att få bort onödiga kostnader. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden krävs att kostnaderna för energi minskar.  

Vad kan jag göra som privatperson?

Som privatperson finns normalt stora möjligheter att spara både pengar och miljö genom att leva mer energi- och klimatsmart. Exempel på åtgärder som du kan påverka själv är belysning i hemmet, uppvärmningssätt, bilkörning, inköp av konsumtionsvaror, val av livsmedel, m. m.  

Blekinges kommuner har kommunala energirådgivare som du kan vända dig till för mer information: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Projekt: Incitament för energieffektivisering

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag (SMF) med energieffektivisering. Det sparar tid samtidigt som fler företag kan nås.

De företag som omfattas av miljötillsyn får redan idag besök av tillsynspersonal men framöver kommer även denna personal kunna hjälpa till med företagens energieffektivisering.

Energimyndigheten kommer tillsammans med länsstyrelserna att kartlägga behovet hos små och medelstora företag samt höja kommuners och länsstyrelsers kompetens inom energiområdet. Detta för att tillsynspersonalen ska kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med sin energieffektivisering. Satsningen pågår under perioden 2016–2019.

Läs mer om projektet på Energimyndighetens hemsida.  

Logga Energimyndigheten EU.pngProjektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.