Bidrag att söka

Hos Länsstyrelsen kan man söka pengar för att finansiera olika energi- och klimatrelaterade projekt. Under 2015 inrättas ett nytt stöd för lokala klimatinvesteringar. Det finns också stöd till solceller, samt stöd från Landsbygdsprogrammet för klimatsmarta projekt.

Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar för minskade växthusgasutsläpp på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. 

Länk till Länsstyrelsens webbsida om stödet
Information om stödet på Naturvårdsverkets hemsida

Stöd till solceller

Man kan söka stöd för byggande av elnätsanslutna solcellssystem. Bidraget är på 30 procent till både företag och privatpersoner från och med 1 januari 2018. För ansökningar som kommit in innan 1 januari 2015 gäller, 35 procent för privatpersoner och 20 procent till företag. Mer information om solcellsstöd.

Stöd från Landsbygdsprogrammet

Om du har en klimatsmart idé som du vill utveckla eller testa kan du söka projektstöd från Landsbygdsprogrammet. Du kan t.ex. få projektstöd för projekt som bidrar till att produktionen och användningen av förnybar energi ökar, och till projekt som minskar klimatpåverkan från jordbruket eller underlättar jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat.

Kontaktuppgifter för information om företagsstöden och projektstöden i Blekinge finns på länsstyrelsens webbsida.