Klimatsamverkan Blekinge

Klimatsamverkan Blekinge är ett forum som samlar krafterna i arbetet med att minska samhällets klimatpåverkan.
Klimatsamverkan Blekinge Logo

 

Klimatsamverkan Blekinge fungerar som en plattform för samverkan och samordning mellan olika aktörer inom både det offentliga och inom näringslivet. Arbetet leds av Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen finns representanter i ledningsposition från de offentliga aktörerna och från utvalda branscher inom näringslivet.  I tjänstemannagruppen samarbetar representanter från länets alla kommuner, Landstinget Blekinge, företagsnätverket Energikluster, Region Blekinge, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen.

Mer information finns på Klimatsamverkan Blekinges hemsida 

 

  KSB_handbild3

Stora möjligheter att minska klimatpåverkan från kommunernas transporter

CO2-utsläppen från Blekingekommunernas transporter med personbilar och lätta lastbilar kan sammantaget minskas med så mycket som 80% utan kostnadsökning. Möjligheterna för övergång till miljöfordon har utvärderats utifrån varje kommuns egna fordonspark och fordonens körsträckor. Analysen utfördes under 2014 av Miljöfordon Syd inom projektet Greencharge Sydost. Under våren 2015 genomför Landstinget Blekinge motsvarande analys.

Under 2015 finns möjlighet för Blekinges kommuner och landsting att få stöd av Miljöfordon Syd i arbetet med genomförande av föreslagna åtgärder, genom ett projekt som genomförs i Länsstyrelsens regi. Läs mer om energideklarationerna för kommunernas lätta fordon här.