Vigsel

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet.

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

 

 

 Content Editor

Telefon
Du når våra jurister via Länsstyrelsens växel 010-224 00 00

E-post
jurister.blekinge@lansstyrelsen.se 

 Relaterad information

 Ansökan för minderårig att få gifta sig