Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och rådgivande nationella folkomröstningar.

Före valet

Länsstyrelsen beslutar hur indelningen i valkretsar och valdistrikt ska se ut. Vi beslutar även om rättelser i röstlängden. Länsstyrelsen tar emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Vi ansvarar för valnattsrapporteringen, vilket innebär att de olika valdistrikten rapporterar sina röstresultat till oss på valnatten. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten som visar resultatet på en webbsida. Tidningar, radio, tv, webb och andra nyhetskanaler hämtar sedan uppgifterna om de preliminära valresultaten från Valmyndigheten.

Direkt efter valet

Vi gör den slutliga sammanräkningen i alla val. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landsting- och kommunfullmäktige.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för de ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden.

En annan uppgift är att utbilda de kommunala valnämnderna inför valen och sedan ge dem råd och hjälp för att valen ska kunna genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.

Dessutom kan länsstyrelsen genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

 

 Content Editor