Överförmyndare

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarna i sitt län. Det innebär att vi med jämna mellanrum gör inspektioner hos dem, men vi kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Till Länsstyrelsen i Skåne.

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Till Länsstyrelsen i Skåne.