Medborgarskap

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island och vill bli svensk medborgare ska anmäla det till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du om svenskt medborgarskap hos Migrationsverket.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du:
 • har fyllt 18 år,
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte har dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, rättspsykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:
 • har fyllt 18 år men inte 21 år och
 • har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 20 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:
 • inte har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om:
 • båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap,
 • en vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare eller,
 • en ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap.

Hur gör jag en anmälan?

Du gör en anmälan genom att:
 • Fylla i och skicka in anmälningsblankett och personbevis för ändamålet svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du beställer personbeviset hos Skatteverket. Det personbevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap". Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Återfå svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom anmälan till Länsstyrelsen. 

Dubbelt medborgarskap

Danska, finska och isländska medborgare kan ha dubbelt medborgarskap. Norska medborgare förlorar sitt tidigare medborgaskap när de blir svenska medborgare.

 

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Till Länsstyrelsen i Skåne.

 Skåne ansvarar för flera län

Du som är folkbokförd i Blekinge län vänder dig till Länsstyrelsen i Skåne.

Till Länsstyrelsen i Skåne

Bestämmelser

Medborgarskapsförordningen

Lagen om svenskt medborgarskap

 

Migrationsverkets webbplats