Lönegaranti

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut uppsägningslön till anställda vid företag i länet som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion, efter beslut av konkursförvaltaren.

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. Konkursen måste ha tagits upp vid tingsrätten i det berörda länet och vi måste få in ett skriftligt beslut från konkursförvaltaren innan vi betalar ut ett garantibelopp till dig. Det är konkursförvaltaren som fattar beslutet i lönegarantiärenden Maxbeloppet är fyra prisbasbelopp.

 

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp (2018 uppgår detta till 182 000 kronor).

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Till Länsstyrelsen i Skåne

 Handläggning av lönegarantier

Länsstyrelsen Skåne handlägger ärenden i konkurser eller företagsrekonstruktioner som tingsrätter som hör till Kronobergs, Blekinge och Skåne län beslutat om.

Till Länsstyrelsen i Skåne.