Integration 

Händer med olika hudfärg

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar. 

Insatser för nyanlända och ensamkommande barn

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Det gör vi bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända samt förhandlar med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

Vi stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

I Blekinge län har vi sedan i december 2013 en regional överenskommelse kring integrationsarbetet. Medverkande aktörer, förutom länsstyrelsen, är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Landstinget Blekinge samt länet kommuner. Överenskommelsen har en avsiktsförklaring, en organisation samt en handlingsplan. Den löper tillsvidare men följs upp varje år samt revideras vid behov.

Läs eller ladda ner "Från asyl till arbete - plattform för god integration i Blekinge" här.  

 

 

Kontakta oss

Lena Ekroth
Integrationssamordnare
Avdelningen för Samhällsutveckling
lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se¤lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240225

Aktuellt

Material ifrån Marie-Louise Lundbergs uppskattade föreläsning om traumatiserade och krigsdrabbade barn 4 juni 2015
Hämta materialet

Konferens om traumatiserade och krigsdrabbade barn den 30 september 2015

Den 30 september 2015 erbjuder Länsstyrelsen åter en dag om att arbeta med traumatiserade och krigsdrabbade barn.

Se anmälan

Konferens idèburen sektor

En kväll om föreningens betydelse för integrationen!
Ronneby Brunn 18 november 2015.
Se inbjudan och anmälning.

 

Sammanställning från konferens med idéburna sektorn 9 december 2014.