Träd med händer i olika färger som löv
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och ska främja samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer för att uppnå de nationella integrationspolitiska målen.

Läs månadsbrev med den mest aktuella informationen här

Månadsbreven tar sommaruppehåll och återkommer i september.

Det övergripande målet för integrationspolitiken är

  • lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla. oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Integrationspolitiken fokuserar på

  • ett effektivt system för mottagande och etablering av nyanlända
  • fler i arbete och fler företagare
  • likvärdighet i skolan, förbättrade språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
  • en effektiv bekämpning av diskriminering
  • en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap
  • en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.

Integrationsarbetet i Blekinge län

I Blekinge län har vi sedan i december 2013 en regional överenskommelse kring integrationsarbetet. Medverkande aktörer, förutom länsstyrelsen, är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Landstinget Blekinge, Region Blekinge samt länet kommuner. Överenskommelsen har en avsiktsförklaring, en organisation samt en  fristående handlingsplan. Överenskommelsen löper i två år och har reviderats inför 2016-2018. Läs den här.

Länsstyrelserna samarbetar med myndigheter och berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige. Här hittar du information och länkar till olika aktörer.

 Aktuellt

Material ifrån Marie-Louise Lundbergs uppskattade föreläsning om traumatiserade och krigsdrabbade barn 30 september 2015
Hämta materialet

 

 Konferens idèburen sektor

Länsstyrelsen har, den 18 nov 2015, tillsammans med mottagningsenheterna i Karlskrona och Ronneby samt Blekinge Idrottsförbund genomfört en konferens om föreningarnas betydelse för integrationen. Nedan hittar ni presentationer och material från konferensen.

Presentation länsstyrelsen
Presentation mottagning
Presentation Idrottsförbundet
Sammanställning av diskussioner

----------------------------------

Sammanställning från konferens med idéburna sektorn 9 december 2014.