Integration 

Händer med olika hudfärg

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Läs månadsbrev med den mest aktuella informationen här

Insatser för nyanlända och ensamkommande barn

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Det gör vi bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända samt förhandlar med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

Vi stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Integrationsarbetet i Blekinge län

I Blekinge län har vi sedan i december 2013 en regional överenskommelse kring integrationsarbetet. Medverkande aktörer, förutom länsstyrelsen, är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Landstinget Blekinge samt länet kommuner. Överenskommelsen har en avsiktsförklaring, en organisation samt en handlingsplan. Den löper tillsvidare men följs upp varje år samt revideras vid behov. Läs eller ladda ner "Från asyl till arbete - plattform för god integration i Blekinge" här. 

Kontakta oss

Lena Ekroth
Integrationssamordnare
Avdelningen för Samhällsutveckling
lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se¤lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240225

Länsstyrelserna samarbetar med myndigheter och berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige. Här hittar du information och länkar till olika aktörer.

Aktuellt

Material ifrån Marie-Louise Lundbergs uppskattade föreläsning om traumatiserade och krigsdrabbade barn 30 september 2015
Hämta materialet

 

Konferens idèburen sektor

Länsstyrelsen har, den 18 nov 2015, tillsammans med mottagningsenheterna i Karlskrona och Ronneby samt Blekinge Idrottsförbund genomfört en konferens om föreningarnas betydelse för integrationen. Nedan hittar ni presentationer och material från konferensen.

Presentation länsstyrelsen
Presentation mottagning
Presentation Idrottsförbundet
Sammanställning av diskussioner

----------------------------------

Sammanställning från konferens med idéburna sektorn 9 december 2014.