Brännpunkt Blekinge 

Ett nätverk för social hållbar utveckling
Illustration av eklöv

​Brännpunkt Blekinge är en plattform för social hållbarhet i vårt län. Plattformen har skapats ur de nätverk som länsstyrelsen driver inom områdena jämställdhet, integration, ANDT, föräldrastöd, Våld i Nära Relation, tillsyn alkohol och tobak och personligt ombud. Tillsammans arbetar vi med samma fråga men ur olika perspektiv. Vi skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte kring Blekinges förutsättningar, hittar synergieffekter mellan olika sakområden och effektiviserar arbetet och samverkan såväl inom organisationer som mellan organisationer. 

Tillsammans får vi kraft att lyfta blicken och se helheten. Det är först när vi möts över nätverksgränserna som vi skapar social hållbarhet. Här hittar du de event som länsstyrelsen har haft och det material som kommit ur träffarna. Här lägger vi också ut material från våra respektive områden som kan vara användbart för andra.

Kommande evenemang

Den 25 oktober 2017 kommer den nationella samordnaren för våldsbejakande extremism till Blekinge. Boka in datumet nu så återkommer vi med program här.

Material från tidigare evenemang

Den 24 april 2017 erbjöd Länsstyrelsen i Blekinge sina nätverk en heldag kring Samverkan. Nedan finnes föreläsarnas presentationer samt en sammanställning av work shop.

Therese Reitan - Varför är samverkan så svårt?

Malin Lind Mattson - Krissamverkan Blekinge

Sammanställning av work shop

------------------------------------------------------------------------------

Den 13 oktober 2016 erbjöd Länsstyrelsen i Blekinge sina nätverk en heldagsföreläsning omkring Socialt Bokslut.

------------------------------------------------------------------------------

Den 17 mars 2016 inledde vi vårt gemensamma arbete för social hållbarhet. Här hittar ni materialet från dagen:

Ingvar Nilssons föreläsning

Dokumentation från work shop 1

Dokumentation från work shop 2