I en demokrati väljer folket vilka som ska styra landet

Rösträkning

 

Vart fjärde år är det val i Sverige. Då får svenskarna rösta på politiker och politiska partier som ska styra i kommunerna, landstingen och i Sveriges riksdag.

Vart femte år röstar vi på politiker som ska styra i Europaparlamentet som är EU :s riksdag.

Länsstyrelsen ska se till att valen går till på rätt sätt och delar in Blekinge i olika valdistrikt. Länsstyrelsen utbildar dem som arbetar med valen och ser till att valsedlarna blir tryckta.

 

Efter valet kontrollerar länsstyrelsen alla valsedlar.