I en demokrati väljer folket vilka som ska styra landet 

Rösträkning
Rösträkning

 

Vart fjärde år är det val i Sverige. Då får svenskarna rösta på politiker och politiska partier som ska styra i kommunerna, landstingen och i Sveriges riksdag.

Vart femte år röstar vi på politiker som ska styra i Europaparlamentet som är EU :s riksdag.

Länsstyrelsen ska se till att valen går till på rätt sätt och delar in Blekinge i olika valdistrikt. Länsstyrelsen utbildar dem som arbetar med valen och ser till att valsedlarna blir tryckta.

 

Efter valet kontrollerar länsstyrelsen alla valsedlar.

 

Kontakta oss

Gullvi Holmgren
Rätts och djurskydd
Gullvi punkt Holmgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Gullvi punkt Holmgren snabela lansstyrelsen punkt se
Anita Möller
Rätts och djurskydd
Anita punkt Moller snabela lansstyrelsen punkt se¤Anita punkt Moller snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240179