Länsstyrelsen skyddar naturen

 
Blåsippor

Länsstyrelsen arbetar på olika sätt för att skydda växter, djur och natur i länen.

Naturreservat

Vissa naturområden kan få kallas naturreservat. I naturreservaten gäller regler som ska skydda naturen och djuren.

Länsstyrelsen sköter naturreservaten och gör så att människor kan besöka naturreservaten.

Läs mer om Blekinges naturreservat

Vi samlar på information

Länsstyrelsen samlar information om djur och växter i hela Sverige.

Vi har särskilda listor på ovanliga djur och växter.

Kommunerna kan använda länsstyrelsens information om djur och växter när de planerar för naturvård eller fritid i naturen.