Ett miljövänligt jordbruk

Lantbruk

När jordbruken odlar mat ska de odla på ett sätt som är bra för människor, natur och djur.

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruken ska bli mer miljövänliga och för att fler jordbrukare ska odla utan gifter.

Länsstyrelsen arbetar också för att människor ska kunna bo kvar på landet och kunna fortsätta att arbeta med jordbruk.

Lantbrukare måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för vissa arbeten i naturen, till exempel om de vill ta bort en stenmur eller fylla igen ett dike.

EU-bidrag

Länsstyrelsen får pengar från EU , Europeiska Unionen, som vi delar ut som bidrag till jordbrukare.

Bidragen är för att jordbrukare ska odla mat, ta hand om betesmark och sköta om alléer med träd och stenmurar bland annat.