Människor ska bo bra och ha bra hus

Husbygge i Karlshamn

Länsstyrelsen ser till att man bygger bra hus på bra sätt och i bra områden.

Länsstyrelsen ger information om regler och bidrag som finns för att bygga nya hus, bygga om eller bygga äldreboenden.

Länsstyrelsen vill att fler ska bygga med trä, sten eller andra material som är bra för miljön.

Vi ger bidrag

Om du har ett gammalt hus kan du söka pengar av länsstyrelsen för att laga eller bygga om huset. Du kan också få pengar av länsstyrelsen för att ta bort den giftiga gasen radon från ditt hus.

Länsstyrelsen kan också ge bidrag för att bygga om huset så att det blir mer miljövänligt. Till exempel om du vill ha värme från vedpanna eller få el från solfångare på taket.

Länsstyrelsen hjälper kommunerna att planera när de ska bygga nya hus i kommunen. Kommunerna kan söka bidrag av länsstyrelsen för att bygga äldreboenden.