Vi ska skydda gamla marker och byggnader

Kungsholmen i Karlskrona

Gamla byggnader, slott, ruiner, kyrkor och gamla jordbruksmarker är viktiga att skydda. De visar hur vi människor levde och arbetade förr i tiden.

Länsstyrelsen skyddar många gamla slott, fabriker, kyrkor, gravrösen och gamla marker. Länsstyrelsen vill att människor i framtiden ska kunna förstå hur det var förr i tiden.

Länsstyrelsen kan ge pengar till föreningar eller kommuner som vill skydda gamla byggnader och gamla marker.

Hästräfsa