Landsbygdsutveckling

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 

De övergripande målen för landsbygdsprogrammet är att

  • förbättra konkurrenskraften och tillväxten i jord- och skogsbruket, inklusive rennäringen, och på så sätt öka sysselsättningen på landsbygden
  • ytterligare miljöanpassa det svenska jordbruket, bevara det öppna landskapet och en mångfald av växt- och djurarter
  • utveckla en varierad företagsverksamhet och därigenom göra det lättare att leva och arbeta på landsbygden.

 

 

Hitta dina möjligheter!

Nu kan du följa Lena och Kajs äventyr i Jordbruksverkets filmserie Chans till finans. Vilka stöd kan de söka för att utveckla landsbygden?

Chans till finans, film 1.

Chans till finans, film 2.

Chans till finans, film 3.

Chans till finans, film 4.

Chans till finans, film 5.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats för att hitta dina möjligheter bland de stöd som öppnar i september.