Bredband

Nu finns beslutsomgång för bredband beslutad.
Alla ansökningar som inkommer innan den 31 juli 2018 kommer att beslutas under hösten 2018. Totalt finns 20 128 042 kr kvar i budgeten för bredband.
Sedan landsbygdsprogrammets öppnande september 2014 har Länsstyrelsen har fattat 9 bifalls beslut och 9 avslagsbeslut.
Totalt har Länsstyrelsen beviljat 63 625 921 kr till föreningar och företag på landsbygden i Blekinge.

Länsstyrelsen ser att intresset för bredbandsnät på landsbygen är mycket stort. Detta visar sig både i det stora antalet ansökningar och i den höga anslutningsgrad som uppges i de flesta projekt. För att om möjligt möta detta intresse kommer vi att arbeta vidare med de ansökningar som inte beviljas stöd för att undersöka om det finns möjlighet att hitta alternativa vägar till utbyggnad.

Ny regional bredbandsstrategi-Region Blekinge

Under hösten har Region Blekinge uppdaterat bredbandsstrategin för Blekinge. Den är på remiss under perioden 25/1 tom 31/3 2018. Ni hittar remissunderlaget på www.regionblekinge.se och är välkomna att lämna ett remissvar. Att säkra utbyggnaden av bredband för hela landsbygden är den största utmaningen för Blekinge så era synpunkter och erfarenheter är viktiga för oss.

Digitala Blekinge

Region Blekinge har beviljats 10 miljoner kronor från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att driva ett projekt inom digitalisering och bredband. Projektet är under uppstart och kommer att drivas under perioden 2018-2020. Projektet består av tre delar, samverkan, digitalisering och digital infrastruktur (bredband). Under samverkan ska projektet jobba med frågor tillsammans med kommuner, landsting, länsstyrelse och aktörer för att dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter inom digitalisering och bredband. Digitalisering och bredband är kärnfrågorna i projektet där bredband till alla, oavsett tid och plats, är en grundförutsättningen för att ta del av digitaliseringens möjligheter. Mer information om projektet, nyhetsbrev och möjlighet att anmäla sig till medverkan kommer att finnas på Region Blekinges hemsida inom kort.

Att tänka på vid avyttrande av bredbandsnät

Om ni står inför tankar eller planer att avyttra ert bredbandsnät, som är delfinansierat med Landsbygdsprogrammet, så är det några saker att tänka på. Det finns lite olika regler beroende på vilken programperiod som bidragen är tilldelade ifrån Om ni inte följer de regler som finns för avyttrande av bredbandsnät så kan det i värsta fall leda till återbetalningsskyldighet.

FABS

Detta arbete kommer att utföras inom ramen för projektet FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne). Detta projekt är finansierat via EU:s regionalfond, region Blekinge, region Skåne samt Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne och har till syfte att främja bredbandsutbyggnaden i Blekinge och Skåne. Detta arbete kommer att påbörjas under hösten då vi har en fullständig bild över vilka projekt som inte beviljats stöd.

Utveckla bredband

Vem som kan söka stöd till bredband:

  • Alla typer av föreningar.
  • Organisationer.
  • Företag.
  • Kommuner och andra myndigheter.

Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler.

Utgifter som du kan få stöd för

  • projektering av bredbandsnätet
  • anläggningsarbeten
  • material
  • dokumentation av bredbandsnätet
  • administration av projektet.

Kanalisation för fiber 

Foto: Gunnila Heed

Regelverket för bredbandsstödet har blivit uppdaterat bland annat med ansökningskartan. Här kan man rita in sitt tänkta utbyggnadsområde. Här framgår även vilka områden som betraktas som tätort med mer än 200 invånare, vilket inte är stödberättigat. Detta skikt finns även på Länsstyrelsens webGis. Detta kan vara användbart då det är lättare att zooma i än i PTS kartan. Tänd det skikt som heter ”SCB folkmängd tätorter”. Det ligger under ”samhällsplanering och kulturmiljö”. Här finns även andra intressanta skikt som visar fornlämningar, riksintressen etc. Skikten tänds genom att man bockar i skiktet och högerklickar och väljer ”visa lager”.

Mer information om hur man använder webGis finns uppe i vänstra hörnet under frågetecknet. En bra vägledning i hur man bildar bredbandsförening och söker stöd finns på bredbandsforums hemsida. Det finns användbara länkar under alla steg under fliken ”byanätsprocessen” Här kan man få tips om hur andra har gjort, liksom förslag på hur man kan förvalta nätet i framtiden.

Utgifter som du kan få stöd för De utgifter du kan få stöd för är indelade i fem kategorier: projektering av bredbandsnätet anläggningsarbeten material dokumentation av bredbandsnätet administration av projektet

Läs mer om bredband på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket bredband

 

 Ansökta bredbandsprojekt inom Landsbygdsprogrammet hos Länsstyrelsen Blekinge

 

 

RiFiber Nordväst, Ringamåla Typ av bredband: fiber

RiFiber

Affärsverken Karlskrona AB, Strömsberg-Ledja
Typ av bredband: fiber
Kopparemåla

Affärsverken Karlskrona AB, Sibbamåla
Typ av bredband: fiber
Sibbamåla

BRAVO ekonomisk förening, Bökenäs med omgivning
Typ av bredband: fiber
BRAVO

IP Only, Kyrkhult med omgivning
Typ av bredband: fiber
Olofström

 Mieådalen fiber, Karlshamn Typ av bredband: fiber
Mieådalen

Affärsverken Karlskrona AB, Skearyd
Typ av bredband: fiber
Skearyd.

Silpinge fiber, Backaryd. 
Typ av bredband: fiber.
Silpinge fiber

IP-only Networks AB, Brino fiber, Bräkne Hoby.
Typ av bredband: fiber
Bräkne Hoby

IP only Networks AB, Gaslunda-Gränum
Typ av bredband: fiber
PTS Bredbandskarta Gaslunda-Gränum

Märserum-Törneryd fiberförening Ekonomisk förening, Märserum Törneryd Typ av bredband: fiberMärserum-Törneryd

Johannishus godsförvaltning AB Johannishus Typ av bredband: fiber
Johannishus

Karlshamns energi AB Vettekulla-Matvik-Köpegårda-Tjärö Typ av bredVettekulla-matvik-karta.pdf


Karlshamns energi AB Mörrum Norra Typ av bredband: fiber
Mörrum norra

Karlshamns energi AB Gustavstorp Typ av bredband: fiber
Gustavstorp

Ronneby Miljö och Teknik AB Hakarp, Bräkne-Hoby Typ av bredband: fiber
Hakarp

Karlshamns energi AB
Svängsta-Åkerholm
Typ av bredband: fiber
Svängsta-Åkerholm

Karlshamns energi AB Vekerum Typ av bredband: fiber

Vekerum2016-11-08.pdf

IP-only Networks AB, Blekinge Grimsmåla fiber, Ringamåla.
Typ av bredband: fiber
Grimsmåla

IP-only Networks AB, Blekinge Hallabro fiber, Hallabro.
Typ av bredband: fiber
Hallabro

IP-only Networks AB, Blekinge Eringsboda landsbygd, Eringsboda.
Typ av bredband: fiber
Eringsboda

Sölvesborgs energi och vatten AB, landsbygdsprojekt Djupekås och Tocken, Djupekås.
Typ av bredband: fiber
Djupekås