Rådgivning och kurser

​Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta?

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:

 • behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel,
 • biodling,
 • ekologisk produktion,
 • Greppa Näringen,
 • kommersiell service,
 • Ett rikt odlingslandskap,
 • skapa nya jobb.

Länsstyrelsen har projekt för kompetensutveckling, rådgivning samt information och demonstration inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap, Kommersiell service och Nya jobb. Kompetensutvecklingsverksamheten finansieras helt eller delvis av EU och svenska staten.

Kompetensutvecklingens mål är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta för klimat och miljömålen, stärka företagens konkurrenskraft och att arbeta för en levande landsbygd.

De aktiviteter vi erbjuder utgörs av enskild rådgivning, kurser, studieresor, fältvandringar, informationsträffar, nyhetsbrev och andra informationsmaterial. Aktiviteterna bedrivs både i upphandlad form och i egen regi tillsammans med externa aktörer. Aktuella evenemang hittar du i vårt nyhetsbrev landsbyggdsnytt, kalendern på vår hemsida och i Jordbruksverkets kurskatalog Pingpong.

Målgruppen är personer sysselsatta inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, företag på landsbygden, företagsnätverk och föreningar som har sin verksamhet och sina medlemmar på landsbygden. Det kan handla om generell landsbygdsutveckling eller om mer specifika områden. land.jpg

 

   Kurser 2018

   Fosforns roll i landskapet 1 mars

   Kurs i ympning av fruktträd

   Småskalig ekologisk odling av frukt bär och grönsaker

   Kurs om parasiter hos får

   Giftiga växter, parasiter och betesplanering för häst

    

   Länsstyrelsens projekt i Landsbygdsprogrammet

   Ekologisk produktion, information och demonstration

   Ekologisk produktion, kompetensutveckling

   Ekologisk produktion, rådgivning

   Ett rikt odlingslandskap, information och demonstration

   Ett rikt odlingslandskap, kompetensutveckling

   Ett rikt odlingslandskap, rådgivning

   Greppa näringen, information och demonstration

   Greppa näringen, kompetensutveckling

   Greppa näringen, rådgivning

   Kommersiell service, rådgivning

   Nya jobb, information och demonstration

   Nya jobb, kompetensutveckling

   Nya jobb, rådgivning