Lantbruk och landsbygd 

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Är du intresserad av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 klicka på loggan till höger eller fliken landsbygdsutveckling.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Blekinge län
Skeppsbrokajen 4, 371 86 Karlskrona
blekinge snabela lansstyrelsen punkt se¤blekinge snabela lansstyrelsen punkt se
+46(0)10-224 00 00
Fax: +46(0)10-224 02 23