Lantbruk och landsbygd 

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Välkommen på informationsmöte om det nya Landsbygdsprogammet

    

Det nya landsbygdsprogrammet är nu öppet för ansökningar. Länsstyrelsen bjuder därför in till informationsträffar på olika platser i länet. Informationskvällarna riktar sig dels till dig som verkar på landsbygden som företagare, men även till organisationer som verkar på landsbygden. Vi kommer att gå igenom vilka möjligheter det finns att få investeringsstöd, hur det går till att göra en ansökan och hur de olika ansökningarna kommer att prioriteras mot varandra.  

Vi kommer även att informera vilka möjligheter det finns för organisationer på landsbygden att få stöd, till exempel stöd till samlingslokaler och idrottsanläggningar.  

Träffarna hålls på tre platser i länet

Ingen föranmälan krävs.

  • 13 oktober     18.00-21.00    Norje Tingshus   
  • 20 oktober     18.00-21.00    Naturbruksgymnasiet Bräkne-Hoby  
  • 27 oktober     18.00-21.00    Länsstyrelsen, Karlskrona    

 Välkomna!   Frågor besvaras av Birgitta Jonasson 010-22 40 156 och Åsa Johansson 010-22 40 191  

Kontakta oss

Länsstyrelsen Blekinge län
Skeppsbrokajen 4, 371 86 Karlskrona
blekinge snabela lansstyrelsen punkt se¤blekinge snabela lansstyrelsen punkt se
+46(0)10-224 00 00
Fax: +46(0)10-224 02 23