Landsbygdsprogrammet

 

Lars Olsson 010-224 01 88
Avdelningschef 

Björn Elmqvist 010-224 01 50
Stöd till anläggning av våtmarker, miljöinvesteringar, Stöd kompetensutveckling, Greppa Näringen

Åsa Johansson 010-224 01 91
Företagsstöd och startstöd

Birgitta Jonasson 010-224 01 56
Bredband, projektstöd, jordförvärvstillstånd och övriga fastighetsfrågor

Gunnila Lilliehöök-Heed 010-224 01 68
Utbet. projekt, företagsstöd

Sofia Persson 010-224 02 11
Rådgivare natur och kultur i odlingslandskapet              

Regional tillväxt

Anna Althini 010-2240107
Företagsstöd, projektstöd och stöd till kommersiell service

Bengt Lindberg 010-2240166
Företagsstöd och projektstöd

 

 

 

 

 Gå till