Lantbruk 

Landsbygdsprogrammet

Lars Olsson 010-224 01 88
Avdelningschef 

Anders Gunnarsson 010-224 01 40 / 0709-22 80 08
Växtodling, Greppa Näringen, bitillsyn, anläggning av våtmarker inom utvald miljö, dikningsföretag, åtagandeplaner för betesmarker

Åsa Johansson 010-224 01 91
Företagsstöd och startstöd

Birgitta Jonasson 010-224 01 56 / 0708-18 16 01
Bredband, projektstöd, jordförvärvstillstånd och övriga fastighetsfrågor

Gunnila Lilliehöök-Heed 010-224 01 68
Utbet. projekt, företagsstöd, Leader

Regional tillväxt

Anna Althini 010-2240107
Företagsstöd, projektstöd och stöd till kommersiell service

Bengt Lindberg 010-2240166
Företagsstöd och projektstöd

 

 

 

 

Gå till