Lantbruk 

Lars Olsson 010-224 01 88
Avdelningschef 

 

Anders Gunnarsson 010-224 01 40 / 0709-22 80 08
Växtodling, Greppa Näringen, bitillsyn, anläggning av våtmarker inom utvald miljö, dikningsföretag, åtagandeplaner för betesmarker

Carola Johansson 010-224 01 51
Företagsstöd

Åsa Johansson 010-224 01 91
Företagsstöd

Birgitta Jonasson 010-224 01 56 / 0708-18 16 01
Bredband, projektstöd, jordförvärvstillstånd och övriga fastighetsfrågor

Gunnila Lilliehöök-Heed 010-224 01 68
Utbet. projekt, företagsstöd, Leader

 

 

 

Gå till