Lantbruk

Landsbygdsprogrammet

Lars Olsson 010-224 01 88
Avdelningschef, jordförvärvstillstånd och övriga fastighetsfrågor

Åsa Johansson 010-224 01 91
Företagsstöd, startstöd, bredband och projektstöd

Sanna Lindberg 010-224 01 50
Stöd till kompetensutveckling, Greppa Näringen, ekologisk produktion och miljöinvesteringar

Eivor Nilsson 010-224 02 18
Utbetalning av projekt, företagsstöd, bredband, miljöinvesteringar

Sofia Persson 010-224 02 11
Rådgivare natur och kultur i odlingslandskapet              

Regional tillväxt

Anna Althini 010-2240107
Företagsstöd, projektstöd och stöd till kommersiell service

Bengt Lindberg 010-2240166
Företagsstöd och projektstöd

 

 

 

 

 Gå till