Kulturmiljö 

Faxnummer 010-224 02 23

Lars Olsson 010-224 01 88
Avdelningschef Samhällsutveckling, övergripande frågor.

 

Anna-Karin Skiöld 010-224 01 96
Samordnare av kulturmiljöarbetet, bidrag till kulturhistoriskt intressant bebyggelse, byggnadsvård, byggnadsminnen, kyrkoärenden, kulturreservat och världsarv.

Helena Rosenberg 010-224 01 14
Byggnadsvård, byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkor/kyrkogårdar.

Karl-Oskar Erlandsson 010-224 02 27
Arkeologi o fornlämningar, vårda vattendragens kulturarv, Kulturmiljö och vattenförvaltning, ruinvård.

Magnus Petersson 010-224 02 21
Arkeologi, tillståndsärenden, fornvård och kulturreservatsförvaltning.

Petra Stråkendal 010-224 02 09
Marinarkeologi.

Jenny Bergkvist 010-224 02 09
Statliga byggnadsminnen.