Kulturmiljö

Faxnummer 010-224 02 23

Lars Olsson 010-224 01 88
Avdelningschef Samhällsutveckling, övergripande frågor.

Petra Stråkendal 010-224 02 09
Marinarkeologi, tillståndsärenden, världsarv.

Helena Rosenberg
Tjänstledig, Bebyggelseantikvarie

Ulrika Haraldsson 010 -224 0171
Kyrkor/kyrkogårdar

Anna-Karin Skiöld 010-224 01 96
Samordnare av kulturmiljöarbetet, bidrag till kulturhistoriskt intressant bebyggelse, byggnadsvård, byggnadsminnen, kyrkoärenden, kulturreservat och världsarv.

Karl-Oskar Erlandsson 010-224 02 27
Arkeologi o fornlämningar, Kulturmiljö och vattenförvaltning, ruinvård.

Magnus Petersson 010-224 02 21
Arkeologi, tillståndsärenden, fornvård och kulturreservatsförvaltning.

Jenny Bergkvist 010-224 02 24
Översyn för riksintressen för kulturmiljö.