Information / Kommunikation

Jenny Hellgren
010-224 0184, 072-516 01 84
Kommunikationschef

Anne Sofie Green Hansen
010-224 01 39
Webbredaktör, övrig information

Robert Gustavsson
 
010-224 01 42
Webbredaktör, övrig information

Håkan Karlsson
010-224 01 59
Webbredaktör, intranät, övrig information

 Gå till