Information / Kommunikation

Christine Bergkvist Björklund 
010-224 0184, 072-516 01 84
Kommunikationschef

Robert Gustavsson 
010-224 0142
Webbredaktör, övrig information

Håkan Karlsson
010-224 01 59
Webben, Intranät, övrig information

 Gå till