Lars Olsson 010-224 01 88
Avdelningschef

Lars Lundahl 010-224 01 70
Länsfiskekonsulent. 

Per Svantesson 010-224 02 02
Stöd från Europeiska Havs- och fiskerifonden, utsättningstillstånd, tillstånd för fasta fiskeredskap, förordnande för fisketillsynsman, ersättningar för sälskador.

Martin Stålhammar 010-224 02 28
Fiskevård, utsättning av fisk och kräfta, fritidsfiske.