Naturvård och vattenverksamhet 

Carl Johan Bernelid 010-224 01 31 
Avdelningschef


Ulf Lundgren
010-224 01 71

Karin Petersson 010-224 01 90

Jesper Bergman 010-224 01 16, 0733-40 46 79

Maria Larsson 010-224 01 63

Kerstin Ahlberg 010-224 01 46