Naturvård och vattenverksamhet 

Carl Johan Bernelid 010-224 01 31 
Avdelningschef


Ulf Lundgren
010-224 01 71

Karin Petersson 010-224 01 90

Kerstin Ahlberg 010-224 01 46

Ann-Cathrin Milder 010-224 01 85
Vattenskyddsområden