Naturvård och vattenverksamhet

Carl Johan Bernelid 010-224 01 31 
Avdelningschef


Ulf Lundgren
010-224 01 71

Kerstin Ahlberg 010-224 01 46

Ann-Cathrin Milder 010-224 01 85
Vattenskyddsområden

Johanna Wallenius 010-224 01 43

Marcus Törnberg 010-224 01 45

 Gå till