Kontakta Länsstyrelsen

Om Du vill kontakta Länsstyrelsen i Blekinge är Du välkommen att besöka oss, skriva, ringa, faxa och skicka e-post.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.

Telefon växel: 010-224 00 00.
Växeln har öppet: Vardagar 08.00-16.00
Dag före röd dag 08.00-12.00.
"Klämdagar" 08.00-15.00

Telefon diarium: 010-224 00 50

Expeditionstid mellan 08.00-15.00

Fax: 010-224 02 23

Postadress: 371 86 Karlskrona

Besöksadress: Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

Vi rekommenderar att om möjligt ta tåg eller buss till Karlskrona. Till Blekingetrafikens webbplats. Det tar cirka 5 minuter att gå från stationen.
Information om parkering i Karlskrona centrum.

Fakturaadress: FE-207, 838 73 Frösön

Godsmottagning: Skeppsbrokajen 4

Karta och vägbeskrivning på Google maps.

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se

E-post direkt: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer om e-post.

Internet: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Organisationsnummer: 202100-2320

Länsstyrelsen Blekinge län har tre bankgirokonton för inbetalningar i Danske bank:

Bg 5051-4694 verksamhetsmedel

Bg 5051-4686 ansökningsavgifter och transfereringar

Bg 5291-5006 deponeringar

Körkort

Transportstyrelsen har tagit över ansvaret för körkortsfrågor och för tillstånd och tillsyn för den yrkesmässiga trafiken.

För mer information om körkort se Körkortsportalen.

För mer information om yrkesmässig trafik se Yrkestrafiken.se.

Karta över Karlskrona

Get Microsoft Silverlight

 Teletal – för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

Teletal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.
Öppettider: Måndag - fredag öppet klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12:00-16:00.
Läs mer på: http://www.teletal.se/

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet, anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig samt ta dig genom telefonväxlar.

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Bildtelefoni

Erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.bildtelefoni.net/

Texttelefoni

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.texttelefoni.se/