Kontakta Länsstyrelsen

Du är välkommen att kontakta oss på många olika sätt!

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.

Receptionen öppettider

Vår telefonväxel har öppet vardagar klockan 08.00 - 16.30.

Våra expeditionstider (då du exempelvis kan få handlingar utlämnade av vår personal) är vardagar klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

Avvikelser kan förekomma i samband med helger. 

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-224 00 00

Telefon diarium: 010-224 00 50

Fax: 010-22 40 223

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se

E-postadressen till våra medarbetare skriver du enligt principen:
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer om e-post

Besöks- och leveransadress

Länsstyrelsen i Blekinge län
Skeppsbrokajen 4
371 86 Karlskrona

Faktureringsadress

Länsstyrelsen i Blekinge län
FE 207
838 73  FRÖSÖN

Betalningsvillkor: 30 dagar
Ingen faktureringsavgift. (Märk fakturan med beställarens för- och efternamn)

Övriga uppgifter

Organisationsnummer: 202100-2320

Länsstyrelsen Blekinge län har tre bankgirokonton för inbetalningar i Danske bank:

Bg 5051-4694 verksamhetsmedel
Bg 5051-4686 ansökningsavgifter och transfereringar
Bg 5291-5006 deponeringar

Transporter

Vi rekommenderar att om möjligt ta tåg eller buss till Karlskrona. Till Blekingetrafikens webbplats. Det tar cirka fem minuter att gå från stationen. Information om parkering i Karlskrona centrum.

Karta och vägbeskrivning på Google maps.

Körkort

Transportstyrelsen har tagit över ansvaret för körkortsfrågor och för tillstånd och tillsyn för den yrkesmässiga trafiken. För mer information om körkort se Körkortsportalen. För mer information om yrkesmässig trafik se Yrkestrafiken.se.

Karta över Karlskrona

Get Microsoft Silverlight

 Teletal – för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

Teletal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.
Öppettider: Måndag - fredag öppet klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12:00-16:00.
Läs mer på: http://www.teletal.se/

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet, anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig samt ta dig genom telefonväxlar.

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Bildtelefoni

Erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.bildtelefoni.net/

Texttelefoni

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.texttelefoni.se/