Kontakta Länsstyrelsen 

Om Du vill kontakta Länsstyrelsen i Blekinge är Du välkommen att besöka oss, skriva, ringa, faxa och skicka e-post.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.

Telefon växel: 010-224 00 00.
Öppen vardagar 8.00 - 16.30 och dag före helgdag begränsat öppethållande.

Telefon diarium: 010-224 00 50

Expeditionstid mellan 08.00-15.00

Fax: 010-224 02 23

Postadress: 371 86 Karlskrona

Besöksadress: Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

Fakturaadress: FE-207, 838 73 Frösön

Godsmottagning: Skeppsbrokajen 4

Karta och vägbeskrivning på Google maps.

E-post: blekinge@lansstyrelsen.se

E-post direkt: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Läs mer om e-post.

Internet: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Organisationsnummer: 202100-2320

Länsstyrelsen Blekinge län har tre bankgirokonton för inbetalningar i Danske bank:

Bg 5051-4694 verksamhetsmedel

Bg 5051-4686 ansökningsavgifter och transfereringar

Bg 5291-5006 deponeringar

Körkort

Transportstyrelsen har tagit över ansvaret för körkortsfrågor och för tillstånd och tillsyn för den yrkesmässiga trafiken.

För mer information om körkort se Körkortsportalen.

För mer information om yrkesmässig trafik se Yrkestrafiken.se.