Service och stöd 

Avdelningschef
Gunilla Sällström 010-224 02 05

Arkiv:
Sandra Nilsson Föräldraledig
Refik Samadragja 010-224 01 34

Diarium/Registrator:
Ylva Karmberg 010-224 01 62
Eva Robertsson 010-224 01 92

Vaktmästeri:
Robert Gustavsson 010-224 01 42
Mikael Hultin 010-224 01 47
Peter Svensson 010-224 02 03

Ekonomi:
Thomas Börjesson 010-224 01 23
Ida Christensson 010-224 01 32
Monica Johansson 010-224 01 54
Maj-Lis Nilsson 010- 224 01 82

HR:
Frida Berglund 010-224 01 15

Verksamhetsutvecklare:
Ann-Christin Kjellson 010-224 02 04

Residenset:
Karin Abramsson 010-224 02 18

Information/webb:
Christer Johansson 010-224 01 52
Håkan Karlsson 010-224 01 59

Landshövding och länsrådets sekreterare:
Inger Permlid 010-224 01 03