Service och stöd

Avdelningschef:
Emma Hartman 010-224 02 05

Säkerhetsskyddshandläggare:
Stefan Carlsén 010-224 02 06

Arkiv:
Eva Norén Tegård 010-224 01 34
Urban Jönsson 010-224 01 13

Diarium/Registrator:
Emma Edoff 010-224 01 62
Eva Robertsson 010-224 01 92

Vaktmästeri:
Mikael Hultin 010-224 01 47

Ekonomi:
Thomas Börjesson 010-224 01 23
Ida Christensson 010-224 01 32
Monica Johansson 010-224 01 54

HR:
Frida Berglund 010-224 01 15
Mattias Nilsson 010-224 01 51

Verksamhetsutvecklare:
Ann-Christin Kjellson 010-224 02 04

Residenset:
Karin Abramsson 010-224 02 18

Kommunikation:
Jenny Hellgren  010-224 01 84
Håkan Karlsson 010-224 01 59
Robert Gustavsson 010-224 01 42
Ann Sofie Green Hansen 010-224 01 39

Landshövding och länsrådets sekreterare:
Inger Permlid 010-224 01 03