Strategiskt möte om länets framtida vattenförsörjning

Analyser av länets vattentillgångar visar att det krävs stora insatser för att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen. Viktiga dricksvattenresurser måste bevakas och skyddas i samhällsutvecklingen, så att inte framtida användning till dricksvattenförsörjning äventyras.

Målgrupp: Inbjudan vänder sig till ansvariga politiker och chefer för förvaltningar eller bolag/förbund med ansvar för kommunal vattenförsörjning, sam­hälls­byggnad, miljöskydd och krisberedskap.


Inbjudan och program

Välkomna till en intressant dag!