Seminarium om ekosystemtjänster

Välfärdsvinster och samhällsekonomi – ekosystemtjänsterna är en förutsättning för vårt nyttjande av naturen och en regional utveckling. Hur kan vi stärka den nytta vi har från naturen och hur blir det samhällsekonomiskt att planera för mer grönytor?

Inbjudan och program

Välkomna!

13:00-16:00 Workshop (begränsat antal platser)
Gå till anmälningsformuläret

8:30-12:00 Seminarium